Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 19. část

25. srpna 2011 v 5:13 |  Magický rok 2012 a čas po něm

Diana Cooper - 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 19. část

... Závěrečné pokračování... zážitků z knihy Diana Cooper - 2012 a léta nadcházející BUDÍČEK LIDSTVA
Svět míří do nového zlatého věku

Rok 2032 a roky následující III.
Kapitola čtyřicátá první

Přepojení na znovuobnovený přenos energií z Atlantidy na vyšší úrovni

Energie Atlantidy je ukryta uvnitř našich čaker. Abychom k ní získali přístup, potřebujeme se na tato energetická centra vyladit, v čemž nám pomáhají andělé a jednorožci.

1. První přepojení spočívá v osvícení. Jednorožci pomohou každému, kdo má otevřené srdce, aby rozpustil závoj iluze a mohl dosáhnout osvícení. Podrobné informace najdete v kapitole 37.

2. Zavolejte si za konkrétním účelem do snů jednorožce. Požádejte je, aby pracovali s vašimi dvanácti čakrami od čakry zemské hvězdy směrem vzhůru a vnesli do nich frekvenci páté dimenze. Požádejte také anděly, aby při tom pro každou z čaker zpívali její tón.

Moje kamarádka a léčitelka zvukem Diane Egby Edwards podrobně studovala zvuk a provedla s ním mnohé experimenty, především v oblasti léčení. Říká, že sice všechny zvuky jsou krásné, ale že vliv na psychiku, emoce a fyzický organismus mají jejich intervaly. Velkoryse mi dovolila použít zde příslušné vysvětlení, které je uvedeno na jejím CD Magical Sound (Magický zvuk):

"Všechno, co je hmotné, vydává svůj zvuk, například každý strom nebo každá buňka vašeho těla vysílá vibrační frekvenci mimo rozsah toho, co můžeme slyšet.

Vibrace je vlna a frekvence rychlost oné vlny. Každá bytost i každý hmotný předmět se skládají z molekul a všechny mají svoji vlastní vibrační frekvenci, která s ostatními molekulami v systému buď rezonuje, nebo je naopak v disonanci. Pokud všechny naše molekuly vibrují v souladu, pak se cítíme dobře. Pokud jsou některé molekuly v disonanci, pak jsme fyzicky nebo psychicky nemocní. Když jsou molekuly vystaveny určitým frekvencím, pak s nimi vibrují vzájemně. To je základem léčení zvukem.

Kombinace určitých frekvencí vytvářejí zvuky, které léčí silněji než ostatní. Tyto kombinace se nazývají intervaly. Každý interval má vzhledem k celé harmonii jiný konkrétní účinek, například při společném zaznění tónů C +G neslyšíte jenom tyto základní tóny. Do zvuku, který slyšíte, je vpletena celá škála dalších tónů. Jsou to všechny zvuky, které rezonují s C + G, a nazývají se harmonie. To činí toto léčení tak účinným. C + G, dokonalý pátý interval, je nejdokonalejším zvukem ve vesmíru, který dokáže lidi přivést do stavu nesmírného potěšení!"

Diane mi laskavě předala následující poznámky o spojení archandělů s čakrami, které získala pod vedením Kumeky a mistra hudby Fekorma.

Třetí interval = štěstí a radost
Čtvrtý interval = mystika
Pátý interval = vyrovnává čakry do vzájemného souladu, hýbe energií, podporuje expanzi
Šestý interval = čistota, láska, přívětivost

3. Požádejte anděly a jednorožce, aby vám pomohli spojit srdce se srdci zvířat.

4. Požádejte archanděla Sandalfona, aby vás umístil do bubliny páté dimenze. Viz. kapitola 32.

5. Požádejte anděly lásky, aby rozprostřeli bublinu lásky kolem vás a kolem ostatních lidí.

6. Každý den žádejte anděly, aby vám pomohli vidět, slyšet a hovořit způsoby páté dimenze.

7. Mnoho lidí není opravdu spojeno se Zemí. Jenom se na ní vyskytují. Nemůžete být skutečně šťastní a pomáhat planetě ve vývoji, dokud to neprocítíte. Na pomoc zde najdete cvičení, které můžete vykonávat.

Dvanáct čaker a s nimi korespondující archandělé, zvuky a barvy

Čakra / Archanděl / Tón k vyladění na čakru / Barva 5. dimenze
Zemská hvězda / Sandalfon / F + B (4. interval) / černá a bílá (jin a jang)
Základní / Gabriel / E + B (5. interval) / platinová
Sakrální / Gabriel / E + B (5. interval) / světle růžová
Pupeční / Gabriel / E + B (5. interval) / oranžová
Solar plexus / Uriel / D + B (6. interval) / zlatá
Srdeční / Samuel / F + C (5. interval) / bílá
Krční / Michael / D + A (5. interval) / královská modř
Třetí oko / Rafael / E + A (4. interval) / křišťálově průzračná
Korunní / Jofiel / C + A (6. interval) / křišťálově průzračná
Příčinná / Christiel / A + C (3. interval) / bílá
Hvězda duše / Zadkiel a Mariel / C (512H) F C (128H) / magenta
Hvězdná brána / Metatron /G + C "s křížkem" (cis) / sytě zlatá

CVIČENÍ: Spojení s archandělem Sandalfonem

a) Spojte se s archandělem Sandalfonem, třeba někde venku s nohama na zemi, nebo si to představujte uvnitř místnosti.
b) Představte si jak vám z nohou skrze vaši Zemskou hvězdu rostou kořeny do milujícího středu Země.
c) Pak vyneste tuto energii vzhůru ke svému srdci, dokud se nebudete cítit milováni a nepocítíte pocit sounáležitosti.
d) Potom si uvědomte, že matka Země vás skutečně vášnivě miluje a že vy na to ze svého srdce dokážete reagovat. (Kumeka trval na slovech "skutečně vášnivě", aby zdůraznil důležitost a hloubku lásky Lady Gáii ke každému z nás.)

8. Spojte se se Sluncem a vneste sem Božskou maskulinitu. Spojte se s Lunou a přineste Božské ženství. Abyste to udělali vědomě, jděte ven a koupejte se v jejich světle. Do buněk vdechujte jejich energii.

9. Uctívejte energii vody, například vln, vodopádů, tekoucích řek, a současně uctívejte každou jednotlivou kapku vody. Vždyť každá kapka vody na vašem jazyku ztělesňuje podstatu života.

10. Otevřete svých dvanáct čaker, čakru Zemské hvězdy propojenou se Zemí a hvězdnou bránu se Zdrojem. Vyneste energii Země vzhůru ke svému srdci a dolů si do srdce stáhněte energii Zdroje. Pak ze svého srdce vyzařujte lásku a mír do celého širého světa.

11. V klidu poseďte a představujte si, že ve spojených dlaních držíte celou planetu. Dejte jí lásku a přijměte také lásku od ní.

Kapitola čtyřicátá druhá

Naše role v tomto plánu

Jste požehnaní tím, že jste v tomto čase na Zemi, a dostalo se vám úžasného privilegia přinést sem energie roku 2012 a přípravy na nový Zlatý věk. Ještě nikdy nebyla taková příležitost k duchovnímu růstu, jako je právě nyní, a z této šance od Boha můžete vytěžit co nejvíce.

K přípravě je potřeba, abyste se očistili od všech strachů a negativity, kterou nahradíte láskou, mírem, radostí a hojností. Dokážete to pomocí cvičení uvedených v této knize. Čím více se transmutujete, tím větší bude vaše světlo a tím více andělů a osvícených bytostí bude skrze vás moci pracovat.

Jak tomuto procesu napomoci

1. Vneste do svého života mír a harmonii. Vaše energie pak bude automaticky pozvedávat vibrace všech, s nimiž přijdete do styku.

2. Uznejte, že jsou si všichni rovni a chovejte se podle toho.

3. Uctívejte veškeré životní formy na planetě, od kamenů, hmyzu a rostlin, až po zvířata a lidi.

4. Nedávejte žádnou energii strachu, temnotě nebo davové hysterii. Místo toho se koncentrujte na dobro, moudrost a velikost, aby mohly stále růst.

5. Představujte si, že všichni na celém světě žijí v míru a lásce.

6. Kráčejte s nohama na zemi a s hlavou v oblacích.

Když to bude dělat každý jedinec, musí vědomí všech nevyhnutelně vzrůst. Vaším úkolem je nést neochvějně toto světlo a chovat se jako maják, neboť můžete zjistit, že dokážete ovlivnit tisíce duší, a dokonce je i dovést k vzestupu.

Moje osobní přípravy

Na praktické úrovni jsem svůj domov vytvořila natolik ekologický, jak to jde, se solárními panely a kamny na dřevo. Každý den chytám vodu všemi možnými způsoby. Protože věřím v soběstačnost, pěstuji si sama zeleninu i ovoce a hodlám to dělat dál a ve stále větším rozsahu.

Metatron nás ujišťuje, že každý je na správném místě a ve správnou dobu. V souladu s tímto vedením hledám místo, kde je půda čistá a kde bych mohla spoluvytvořit komunitu páté dimenze. Vím, že se tak stane v čase, který určí on, nikoli já!

Mezitím tvořím svůj domov co nejplnější světla a průzračnosti, takže mám nová velká okna umístěná všude, kde je to možné. To usnadňuje, aby do domu proudila energie páté dimenze. Denně žádám anděly archanděla Sandalfona, aby stáli u mých dveří, a každého, kdo do nich vejde, obklopili bublinou páté dimenze. U dveří a oken jsou také krystaly, které zabezpečují, aby sem nikdo a nic s nižšími energiemi nemohlo vkročit.

Kumeka i Metatron mi neustále připomínají, že duchovní svět znamená legraci a smích, a tak jsem na zahradě vystavěla pro svá vnoučata a další děti dětské hřiště - nemluvě o dospělých. Všichni máme moc rádi trampolínu, klouzačku, ale vchod do skrýše je dost velký jenom pro malé!

Abych v zahradě udržela co nejvyšší frekvenci, spojuji se se stromy a vzdávám jim hold. Uctívám také elementály. Někdy se jich kolem mého domu sejdou stovky. Když mě přišla poprvé navštívit moje nejmladší vnučka, shromáždili se, aby ji pozdravili, a my na chvíli ztichli. Poskytli jsme jim prostor, aby ji mohli pozdravit. Byli nadšení, protože se jim často nestává, že by je někdo představil miminkům!

Při každém rozhodování se ptám, jaké nejvyšší dobro mohu v tomto případě udělat? Proto jsem předala Školu Diany Cooper jako neziskovou organizaci učitelům a společně vytváříme něco mnohem lepšího, než co bych dokázala já sama. Byl to úžasný zážitek. Tím, že jsem se toho vzdala, jsem získala mnohem víc, než kolik bych si kdy troufla představit.

Mou největší výzvou je vyvážit práci a volný čas. Velice lehko se přepracuji. Ale jsem nucena poslouchat! V okamžiku, kdy je potřeba přestat pracovat a odpočinout si, začne mi hučet v uších, v levém Kumeka a v pravém Metatron.

A jestli se těším na nadcházející čtvrtstoletí? Zcela určitě ano. Domnívám se, že je úžasné být součástí této nepředstavitelné změny. Moc se mi líbí představa vytváření nového stylu bydlení v co nejudržitelnějším způsobu a v souladu s přírodou. Moje srdce naplňuje radostí, že kráčím ruku v ruce s anděly, mistry, jednorožci a elementály, že se jimi nechávám vést a dovoluji jim, aby mi pomáhali.

Vnesme do světa radost a smích a vykročme společně vstříc novému a nádhernému způsobu života.
Děkuji ti milovaná Raduzo z celého srdce za přepsání této úžasné knihy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Raduza | E-mail | 25. srpna 2011 v 21:18 | Reagovat

Nemáš zač. Díky za tvoji inspiraci... :-)
S láskou R. ♥

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama