Mocná Já Jsem Přítomnost – vaše božské Já

6. května 2011 v 5:13 |  Učení "Já jsem"

Mocná Já Jsem Přítomnost - vaše božské Já


presence

V nákresu jsou tři postavy, na které se budeme odkazovat jako na horní postavu, na prostřední postavu, a na dolní postavu.
Horní postava je Já Jsem Přítomnost, Já Jsem Který Jsem, individualizovaná Boží přítomnost každého syna a dcery Nejvyššího.
Božská Monáda se skládá z Já Jsem Přítomnosti obklopené světelnými klenbami (barevnými kruhy), které tvoří kauzální tělo. Toto je tělo prvotní příčiny, které v sobě obsahuje lidský "poklad na nebesích"-slova a činy, myšlenky a pocity všech ctností, znalosti a čisté energie lásky, které stoupaly z činů v čase a prostoru jako výsledek uváženého lidského používání svobodné vůle a harmonického zhodnocení životní síly, která vytéká ze srdce Přítomnosti a sestupuje na úroveň Kristova Já, odkud osvěžuje a oživuje ztělesněnou duši.
Prostřední postava v nákresu je zprostředkovatel mezi Bohem a člověkem, nazývaná Svaté Kristovo Já, skutečné Já, nebo též Kristovo vědomí. Též bývá označováno jako Vyšší mentální tělo nebo vaše Vyšší vědomí.
Tento vnitřní učitel zaštiťuje nižší Já, které se skládá s duše vyvíjející se na čtyřech hmotných rovinách a používající jako svá vozítka čtyři nižší těla (éterické, neboli tělo paměti; mentální tělo; emocionální, neboli tělo touhy; a fyzické tělo), aby vyrovnalo karmu a naplnilo božský plán.
Tři postavy v nákresu korespondují s božskou trojicí Otce (horní postava) Syna (prostřední postava), a Ducha Svatého (dolní postava). Posledně jmenovaný je míněn jako chrám Svatého Ducha, jehož božský oheň je vyjádřen fialovým plamenem, který postavu obklopuje. Dolní postava taktéž koresponduje s vámi, jakožto učedníky na Cestě.
Vaše duše je nestálý aspekt bytí, který se stává stálým skrze rituál vzestupu. Vzestup je proces, ve kterém duše vyrovnává svojí karmu a plní svůj božský plán a tak se sjednocuje s Kristovým vědomím a poté s živoucí Přítomností Já Jsem Který Jsem. Jakmile dojde ke vzestupu, duše jako nestálý aspekt bytí, se stává Neporušitelnou, permanentním atomem v Božském těle. Nákres vašeho Božského Já je proto diagramem vaší minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
Dolní postava reprezentuje syna člověka nebo dítě světla vyvíjející se pod svým vlastním 'Stromem života'. Takto se můžete vizualizovat jak stojíte ve Fialovém plameni, který denně vyvoláváte ve jménu Já Jsem Přítomnosti a vašeho Svatého Kristova Já, aby pročistil vaše čtyři nižší těla v přípravě na rituál alchemické svatby - sjednocení vaší duše s vaším milovaným Svatým Kristovým vědomím.
Dolní postava je obklopena světelným válcem, který tryská ze srdce Já Jsem Přítomnosti v odpověď na vaše volání. Je to válec bílého světla, který udržuje ochranné silové pole 24 hodin denně, pokud jej udržujete v harmonii. Pomocí prohlášení "Srdce, Hlava a Ruce", je též vyvoláváno a lze jej podle potřeby posílit.
Tříplamenný plamen Života je božská jiskra vyslaná jako dar života, vědomí a svobodné vůle z Já Jsem Přítomnosti. Je ukryt v tajné komoře srdce a skrze Lásku, Moudrost a Sílu Boha zde ukotven, aby duše mohla splnit svůj záměr bytí na fyzické úrovni. Je též nazýván Kristovým plamenem, nebo plamenem svobody, nebo skautskou lilií. Je to lidská jiskra božství, potenciál pro dosažení Kristovské úrovně.
Stříbrná (krystalická) šňůra (plamenný jazyk) je proudem života, čili "životní silou", která sestupuje ze srdce Já Jsem Přítomnosti Svatého Kristova Vědomí aby vyživovala a udržovala (skrze čakry) duši a její výrazová vozítka v čase a prostoru. Skrze tuto 'pupeční' šňůru proudí energie Přítomnosti. Vstupuje do bytosti korunní čakrou a dává hnací impuls pulzaci tříplamenného ohně stejně jako fyzickému srdečnímu rytmu. Když je ukončen inkarnační cyklus duše v hmotném světě, Já Jsem Přítomnost stáhne zpět stříbrnou šňůru, a tříplamenný oheň se navrátí na úroveň Krista, a duše oděná v éterickém šatě vystoupá do nejvyšší úrovně ,které dosáhla, kde je školena až do té doby než je opět ztělesněna, po tak dlouhou dobu, než dosáhne své konečné inkarnace, kdy sestoupí Velký zákon a ona se již nemusí více inkarnovat.
Holubice Ducha Svatého sestupující ze srdce Otce je zobrazena právě nad hlavou Krista. Když je syn člověka zasvěcen a dosáhne Kristova Vědomí tak jako Ježíš, spojí se se Svatým Kristovým Vědomím. Duch Svatý je nad ním a je řečeno slovo Otce, milované Já Jsem Přítomnosti, "Toto je můj milovaný syn ze kterého Já mám velkou radost" (Matouš 3:17).
Detailnější vysvětlení Nákresu vašeho Božského Já je popsáno v publikaci Ztracené učení Ježíše (The Lost Teachings of Jesus) a Slézt nejvyšší horu (Climb the Highest Mountain) od Mark L. Propheta a Elizabeth Clare Prophet.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama