Věty "JÁ JSEM"

8. března 2011 v 3:33 |  Učení "Já jsem"

Věty "Já jsem" - výtahZákladem tohoto učení je publikace "Hovory o Já jsem", ze které jsem vybrala některé věty. Uvádím je s komentářem a některé se stránkou, na níž je příslušná věta v publikaci uvedena.
Základní mantry Já jsem: - Já jsem Boží Přítomnost!
Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Bohu a Bůh mě nyní vede životem v nejpozitivnějším slova smyslu. Poměry a záležitosti, situace, okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Našim vyzařováním ovlivňujeme široké okolí, aniž bychom omezili svobodnou vůli kohokoli.

Věty na zdraví:
 • Já jsem ta dokonalost, to zdraví, které se projevuje v každém orgánu mého těla!
 • Já jsem ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého (Tvého) těla. - Věta pro upevnění zdraví, slůvko "mého" můžeme při léčení druhých nahradit jménem pacienta.
 • Já jsem ta jediná léčící Přítomnost!
  Já jsem Přítomnost neomezeně! - Věta sloužící pro upevnění vědomí vnitřního vedení při vědomém léčení.
Zákon odpuštění:
 • Já jsem ten zákon odpuštění a ten stravující plamen pro veškerou neharmonickou činnost v lidském vědomí.(71)
Věta k posílení a povzbuzení rozšiřujícího se vědomí.
 • Já jsem ten mocný stravující plamen, který stráví minulé i dnešní omyly, jejich příčiny a následky a vše nechtěně stvořené, za které je zodpovědné mé vnější já.
Věty důvěry:
 • Já vím, že vše působí plnou silou.
 • Já plně uznávám tu dokonalou činnost mého mocného "Já jsem".
 • Já jsem ta vítězná boží Přítomnost mého mocného Já jsem.
 • Já uznávám tu plnou činnost mé mocné Já jsem Přítomnosti.
Věty sloužící k tvoření:

K uskutečnění čehokoliv:
 • Já mám tu schopnost toto vykonat. (17)
 • Já jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno.
 • Ta Přítomnost Já jsem ovládá každou existující cestu ke tvoření. Řídí všechno.
 • Já jsem ta nejvyšší moc - to tvořící Božství.
 • Já jsem to nejvyšší v člověku, kamkoli jdu - Já jsem tvořící Božství.
 • Já jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji.
 • Já jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit.
K urychlení svého osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti. Toto přinese ten nejrychlejší úspěch, který může dovolit zákon vašeho Já:
 • Já jsem ta nařizující Přítomnost, ta nevyčerpatelná energie a Boží moudrost, která moje přání splní. (53)
My sami jsme tou nejvyšší mocí v našem světě, a když naplníme touto esencí naše myšlení, nemůže se nás dotknout žádný zmatek. Chceme-li použít tuto moc k rozpuštění veškerého nesouladu, prohlašujeme plni jistoty: "Božství!"

Věta na získání peněz:
 • Já jsem ta činná Přítomnost, která položí ihned tyto peníze do mých rukou k mému použití. (82)
 • Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit.
Věty sloužící k vnitřnímu vedení:
 • Já jsem ta Láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém činu.

Věty na ochranu při cestování dopravními prostředky:
 • Bůh řídí tento vůz.
Použijte tuto nebo níže uvedené věty na ochranu auta, vlaku, lodě, motocyklu či letadla (upravte podle potřeby). Pokud nemáte stoprocentní důvěru ve Vysoké Duchovní Zákony, proneste nejprve třikrát některou z vět důvěry a pak třikrát větu na ochranu. A to před započetím jízdy nebo kdykoli, kdy Vás to napadne nebo kdy Vám to připomene jakýkoli nenápadný zádrhel na silnici. Buďte vědomí! Tyto věty můžete uplatnit i když vůz sami neřídíte, můžete takto na dálku s láskou dělat ochranu svým milovaným (vždy pro jejich nejvyšší dobro).
 • Bůh je vševidoucí a vševědoucí. Předvídá a přirozeně zabrání každé nevítané srážce.
 • Bůh řídí toto vozidlo. Protože Bůh toto vozidlo řídí, do cíle dojedu plynule, bezpečně a rychle.

Věta na nabití energie:
 • Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a mého těla v tomto okamžiku a neustále.
 • Já jsem ta Přítomnost, která plní toto tělo čirou elektronovou si­lou.
 • Já jsem ta mocná Přítomnost této čiré zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí není rovno. Já se navždy stavím do této čiré zářící energie a radosti.

Přejete-li si urovnání ve vašich záležitostech a ve vašem světě:
 • Já jsem ta mocná inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost. (63)
Proti bezpráví:
 • Já jsem ta jediná inteligence a síla, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech­. (63)
 • Já jsem ve vás je tou samoudržující a léčící silou, která se projevuje ve vaší mysli a vašem těle. (63)
Nenechat soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Říci s jistotou:
 • Já jsem ta jediná Přítomnost, která zde (tam) jedná. (63)
Věta na tvoření:
Vše, co je ve vašem vědomí, můžete stvořit do viditelné a hmatatelné formy tímto:
 • Já jsem ta vlastnost toho všeho, co chci používat. (59)
 • Já jsem to, co si přeji stvořit!
Věřit znamená mít důvěru, že je to pravda. Víra a důvěra se prolínají. Na počátku je něco vírou. Je-li udržována, stává se přesvědčením. Nevěříte-li, že je něco pravda, nemůžete jí uskutečnit, stvořit jí. Nevěříte-li "Já jsem nějaká věc", jak může potom za vás jednat? Já jsem Přítomnost je Srdcem Božím. Poznáte-li, že jste tím "Já jsem", pak se vytvoří ihned všechno, cokoli požadujete!

Věta na pochopení:
 • Já jsem to plné pochopení a osvícení této věci, kterou znám a které bych chtěl porozumět.
Stává se, že si přečteme nebo slyšíme nějaké informace, ale i když rozumíme slovům, vlastně nechápeme jejich význam. Tato věta nám pomáhá tyto nabyté informace uchopit, procítit, prožít a hluboce pochopit.

Věta první pomoci:
 • Já jsem ta jediná, všemocná Boží síla a Boží Inteligence, která jedná v tomto těle a proto musí jakékoli zdání nějakého zdravotního problému - (specifikovat - např. toto bolení hlavy, zubů..) - okamžitě zmizet i s příčinou!
Tuto větu je možno účinně použít při bolesti hlavy, zubů, rýmě atp. Je dobré před ní ještě několikrát vyslovit věty důvěry. Uvědomte si však, že není náhradou za lékařské ošetření! Účinnost vět závisí na míře vaší víry a důvěry ve Vysoké duchovní zákony. Nevzdávejte se při případných neúspěších. I to jsou zkoušky Vesmíru v to, jakou důvěru v něj máte.
Věta při těžkých problémech: Přejete-li si urovnání ve vašich záležitostech a ve vašem světě:
 • Já jsem ta mocná inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost. (63)
Proti bezpráví:
 • Já jsem ta jediná inteligence a síla, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech­. (63)
 • Já jsem ve vás je tou samoudržující a léčící silou, která se projevuje ve vaší mysli a vašem těle. (63)
Nenechat soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Říci s jistotou:
 • Já jsem ta jediná Přítomnost, která zde (tam) jedná. (63)
 • Bože ve mně, ta Já Jsem Přítomnosti, vystup! Ovládni tuto situaci a přines harmonické řešení.
 • nebo: Má já jsem Boží Přítomnosti vystup a srovnej tuto záležitost (např.vztahů v práci) k úplné dokonalosti po dobu vyřešení této věci.
 • Hleď, ó Bože! Přijď a ujmi se této věci!
Mocnou pomoc v těžkých problémech a situacích nabízí udržování těchto vět ve Vědomí. To učiní divy, přivolá to bez prodlení tu Já jsem Boží Přítomnost a ta se pustí do práce. Ježíš řekl: "Proste a bude vám dáno. Hledejte a budete nalézat. Klepejte a bude vám otevřeno!" Bůh si přeje, abyste mu umožnili tvořit. To uvolní příliv Boží síly, Inteligence a hmoty, které k vám přitečou, aby splnily Váš příkaz.
 • Já jsem ti přátelé, kteří se objeví kdekoli a kdykoli je to nutné. (61)
 • Já jsem ta osvětlující, zjevující Přítomnost, díky které mi nemůže být žádnou vnější činností zabráněno se něco naučit, protože "Já jsem" ta moudrost, "Já jsem" to vnímání, "Já jsem" ta zjevující se síla, která ke mně přivede vše, abych viděl(a) a rozuměl(a) a mohl(a) se naučit jednat s pochopením. (62)
 • Já jsem ta jediná inteligence a Přítomnost, která může být činná. (62)
Rozpuštění nesouladu:
 • Já jsem to nejvyšší v člověku, kamkoliv jdu - Já jsem tvořící Božství. (27)
K uspořádání poměrů a osvobození od nesouladu, pro dokonalost:
 • Já jsem ta Přítomnost, která tam (zde) ovládá situaci a přináší uzdravení. (64)
Přejete-li si mír a harmonii:
 • Já jsem ta síla, která ji vytváří. (63)

Dobré jídlo:
 • Já jsem ta boží přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životadárnou esencí a dokonale uzdravující Boží energií, kterou do sebe pojmeme a která obnoví naše tělo k dokonalému zdraví a věčnému mládí.

Geopatogenní zóny ( 3× ):
 • Já jsem ta Boží přítomnost, která odstraní nebo odkloní natrvalo a navždy zdraví škodlivé záření geopatogenních , patogenních a psychogenních zón do míst, kde neuškodí ani člověku, ani zvířeti, ani rostlinám, ať už v budoucnosti změní svou polohu jakkoliv v tomto bytě (rodinném domku, na tomto pozemku) + přesná adresa.

Magický obal:
 • Já jsem ta Boží přítomnost, která nikdy neselže a nikdy se nemýlí, a která v této chvíli vytváří okolo mne mocný, magický ochranný obal, který mne neustále obklopuje, který je trvalý, nepřekonatelný a neproniknutelný a jehož vnitřní prostor je naplněn oslnivou zlatou září, která odvrátí nebo vypudí jakékoliv nedokonalé konání lidských či duchovních bytostí, mou bytost nevyjímaje.

Čistý vzduch, myslete při dýchání:
 • Já jsem ten čistý vzduch mého světa. (68)
 • Já jsem ten dokonale čistý a zdravý vzduch mého okolí neustále prostý všech choroboplodných bakterií, virů, zárodků, výfukových plynů z aut, kouře, smogu, prachu, nečistot … a všech látek, které škodí mému zdraví.
Místo dechových cvičení, při fyzické zátěži:
 • Já jsem ta dokonalá síla každého dechu. (68)
 • Já jsem ten vyrovnávající dech. (59) A přidat větu na čistý vzduch.
Když chcete pomoci při umírání, řekněte:
 • Já jsem ta Přítomnost, která tuto bytost odnese do sfér, do kterých patří, poučí ji a osvítí. (63)
Na zpomalení stárnutí, na každý stav nedokonalosti (stres):
 • Já jsem ta dokonalost člověka ve mně. (38)
 • Já jsem ta dokonalá vyrovnanost v projevu i činu po všechny časy. (52)

Mějte vždy na paměti, že nesete plnou zodpovědnost za to, co tvoříte ať už pro sebe či druhé. Nezapomínejte na Zákon svobodné vůle každého člověka.


Věty vyňaty z knihy "Učení o Já jsem".

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ivan | 16. června 2015 v 8:19 | Reagovat

Ale bojím se, aby snad tak, jako onen had (Satan) svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. (Bible, 2Kor.11,3)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama