Cestování. Užití a měnění energie

27. února 2011 v 5:11 |  Atlantida

Cestování. Užití a měnění energie.


Atlanťané užívali energii zvukových vln, síly mysli, soustředění, sluneční energii, křišťálovou energii, magnetickou sílu energetických linií, energii z přírodních zdrojů a zemských živlů, rostlin, vody, energii z hvězdných seskupení, energii symbolů, energii z čistého zdroje. Atlanťané věděli, jak uvolnit životní energii při provádění rituálů.
Atlanťané pomocí své mysli a znalosti účinku zvukových vln ovládali teleportaci. Rozvibrovali energii molekul ve svém těle a vytvořili energii jako rotující energetické pole. Prostřednictvím těchto vibrací a síly své mysli dokázali, že se jejich tělo rozvibrovalo, překonalo gravitaci, přeneslo se na jiné místo, a opět se vrátilo do pevného skupenství. Tito jedinci s myslí schopnou kontrolovat své fyzické tělo cestovali v čase a prostoru.
V 7 letech během obřadu v místním zvukovém chrámu byl každému dítěti dán kovový talíř, který byl naladěn na jeho jméno a pomocí energie jeho původní planety, aby mohl cestovat pomocí energetického dómu Atlantidy popoháněného Velkým krystalem a křišťálových pyramid nad magnetickými liniemi nad zemí. Tento člověk seděl na talíři a udeřil do něj speciální hůlkou, což vytvořilo určitou vibraci, aby se mohl vznést nad zemi. Tím, že si v mysli představil danou destinaci, jeho talíř ho tam donesl. Takto cestovala spousta dospělých a tak vznikl mýtus o létajícím koberci. Kov talíře byl vybrán podle původu planety, ze které člověk pocházel. Momentálně tyto materiály nejsou k dispozici.
Atlanťané také vyráběli pro cestování vzduchem horkovzdušné balóny, které se pohybovaly blízko země a přenášely cestující. Vzducholodě z Atlantidy byly osm až sto metrů dlouhé, připomínaly duté jehly s ostrými konci na obou stranách a byly zkonstruovány z plechů z jasného lehkého kovu zářícího ve tmě. Měly okna v podlaze a po stranách v řadě jako světlíky v boku lodi a stropní ateliérová okna.
Lidé v Atlantidě neustále experimentovali se získáváním energie z přírodních zdrojů. Užívali laserové paprsky a vynalezli jadernou energii. Tímto zneužíváním došlo k zemětřesení a potopě části Atlantidy. Nejvíce získávali energii ze Slunce, protože si byli vědomi ochrany životního prostředí. Uctívali Slunce jako zdroj světla, tepla a života. Bylo jejich symbolem stvořitele, všemocnou masou energie s pocity a láskou, a věřili, že tyto principy stvořily vesmír a vše v něm. Energii ze slunce získávali pomocí užití krystalů. Položili velký kus přesně vybroušeného krystalu na vrchol věže, který sloužil jako typ slunečního konvertoru. V této poloze plošky krystalu zachycovaly energii paprsků Slunce. Střecha nad kamenem byla pohyblivá, aby mohla vpouštět potřebné paprsky, a tak využívali energii, která neznečišťovala životní prostředí. Dále s pomocí energie z hvězd a planet stavěli letecké lodě, které byly popoháněny energií ze slunce pomocí křišťálů. V pozdějším období poháněli a řídili letadla také pomocí silných svazků paprsků z atlantských elektráren, nabíjených sluneční energií.
Atlanťané měli krystal, který přijímal energii ze Slunce a který se takto nabíjel. Sloužil jim jako baterka, který poté ve tmě svítil bleděmodrým světlem. Tento krystal se neohřál. Pokud ho chtěli zhasnout, pohnuli krytem, který byl na povrchu, který zadržel sílu uvnitř. A protože Velký Krystal vytvářel více energie, než Atlanťané mohli kdy spotřebovat, vytvořili sluneční baterie, které budou trvat navěky, podobné těm, které jsme v současnosti vytvořili. Měděný materiál v těchto bateriích obsahuje atomy, které jsou rozptýlené do poškozených oblastí baterek a účinně je nabíjí (léčí), což neustále prodlužuje život baterek.
Na počátku civilizace, když si Atlanťané plně uvědomovali své tělo a mysl, byli soustředění a vyrovnaní, vytvořili zvukovou levitaci ke zdvihání velkých předmětů používaných ke stavbě budov a památníků. Využíváním soustředěné skupinové koncentrace k soustředění energie ze zvukových vln dokázali beze strojů zvedat a pokládat velké bloky kamene. Dále užívali zvukového gongu naladěného na správnou výšku. Jak udeřili do gongu, tón byl seřízen tak, aby rezonoval s materiálem, jímž se mělo pohybovat. Pokud gong stále zněl, gravitace byla překonána a předmět byl zdvižen a přenesen na požadované místo. Je možné, že tento způsob byl využit při stavbě pyramid v Egyptě. Je dokázáno, že některé zvuky mají na gravitaci vliv a některé ne. V roce 1891 John Worrell Keeley zapnul ve své newyorské laboratoři motor pomocí energie z pulzování tónů houslových strun. Při hraní správných tónů se zapnul motor vzdálený téměř 7metrů. Disonance motor zastavily. Až znovu pochopíme a naučíme se využívat sílu zvukových vln, porozumíme schopnosti Atlanťanů ovládnout ji a pomocí jí pohybovat předměty.
Zvuková levitace byla využita v raketoplánu. Zvukové vlny bezpečně udržovaly sklo v suspenzi, dokud nebylo experimentálně roztaveno a nebyly z něho vyrobeny jemné čočky. Tento pozoruhodný úkon je možný proto, že vzhledem k absenci gravitace je v kosmickém plavidle k levitaci potřebný méně intenzivní zvuk. Až bude tento postup zdokonalen, optici budou úspěšně zhotovovat tenčí a složitější čočky s menším počtem vrstev materiálu. Elektromagnetické měniče, piezoelektrické křemíkové krystaly a zvláštní píšťaly jsou dalšími příklady využití energie z odraženého zvuku. Všechna tato zařízení produkují silné ultrazvukové vibrace nacházející se mimo dosah lidského sluchu. Sonar, který pomáhá při mapování dna oceánů, je známým příkladem použití ultrazvukových vln. Je-li ultrazvuk správně použit, je schopen zrychlit pohyb molekul v kapalině, vytvářet teplo, rozbíjet pevné látky a zabíjet bakterie. Vědci zkoumali působení energie zvuku na rostliny. Pokud hráli skladby vysokých tónů u lánu pšenice, tyto vibrace podstatně stimulovaly úrodu k rychlejšímu růstu. Pokud lidé kolem takového pole tančili a zpívali, podpořilo to jejich růst. Každý druh rostliny reaguje na jiný druh zvuku. Růst některých rostlin byl podpořen rockovou muzikou, jiné při ní uvadaly.
Po pochopení principu přírodních zákonů Lemuřané sestavili jako zdroj energie pokročilý typ větrného mlýnu. Dále objevili půdu bohatou na minerály, která obsahovala magnetické a radioaktivní nerosty, které, pokud se vhodně použily, nabízely energii. Starodávné písma a řezby nám ukazují, že ve středu Země v sopečných oblastech našli Lemuřané zvláštní a silné nerosty. Pokud jeden z nich umístili do vody, tento kámen odtlačil vodu od sebe. Jeden z těchto kamenů připevnili na spodní stranu voru, a jak voda odcházela, vor se posouval dopředu. Další kámen měl magnetické vlastnosti. Pokud na povrchu tohoto kola byl kus kovu, měl schopnost otáčet koly. Jiný druh kamene neustále svítil.
Kvazikrystal vědci poprvé objevili v roce 1984. Kvazikrystal je krystal, jehož atomy a molekuly nejsou uspořádány periodicky jako u tradičních krystalů, ale ani nejsou rozmístěny náhodně jako u amorfních materiálů. Kvazi - krystal má pětičetnou rotační osu symetrie namísto dvojnásobné, trojnásobné, čtyřnásobné a šestinásobné rotační osy symetrie, jak se do té doby vědci domnívali. Atlanťané tento krystal telepaticky programovali pomocí síly mysli. Výsledek je něco jako počítač. S pomocí silných krystalů cestovali v čase, do minulosti i budoucnosti, aby prozkoumali podstatu vesmíru. Stačilo, aby si v mysli představili požadovaný cíl cesty. Holograficky zakódovaným kvazi - krystalům, které přijímají psychoelektrické programování, se říká záznamové krystaly. Tyto krystaly vám pomohou naladit se na moudrost, kterou jste již v minulosti měli. Pokud se pomocí tohoto krystalu soustředíte a meditujete, záznamové krystaly vám nabídnou své síly a vhledy, které potřebujete k léčení.
Gaussometry měří sílu statického magnetického pole obíhající v neporušených starých kamenných kruzích a kolem nich. Další testy ukazují, že kameny samy působí jako zesilovače a produkují spirály energie. Znalost potřebná ke stavbě silných kruhů stojících kamenů byla v Atlantidě přenášena z generace na generaci. Atlanťané žijící v souladu s přírodou si zachovali k zesílení energie schopnost najít mocná místa a vybrat vhodné kameny. Věděli, že kameny absorbují energii z okolí a jsou ve spojení s těmi, kdo je uctívají. Ultrazvukové vlny vyzařované z kamenů jsou zvlášť silné při východu slunce.
Edward Leedskalnin, Litevec, který žil ve Spojených Státech, vynalezl prostředky, jak sám a bez pomoci zvedat a manévrovat s bloky korálů, které vážily až 30 tun. V Homesteadu na Floridě byl schopen nalámat a postavit celý komplex monolitických korálových bloků do vzorců a staveb. Vylámal a vztyčil 1100 tun kamene během 28 let. Tvrdil, že zná tajemství, jak se stavěla Velká pyramida v Gize. Říkal, že veškerá hmota je složena z individuálních magnetů, a právě pohyb těchto magnetů uvnitř materiálů a skrze prostor je tím, co produkuje magnetismus, elektřinu atd. Země, která má vlastnosti velkého magnetu, vytváří proudy magnetické energie, která následuje magnetické linie. Pokud budeme jako Leedskalnin předpokládat, že se všechny předměty skládají z individuálních magnetů, můžeme předpokládat, že mezi těmito předměty existuje přitažlivá síla díky inherentní podstatě magnetu usilovat o spojení se s opačným pólem druhého magnetu. Možná Leedkalninovým nástrojem pro práci s gravitační silou Země bylo objevení způsobu, jak seřadit a spárovat magnetické elementy v jeho korálových blocích tak, aby byly vůči individuálním magnetům vyzařujícím ze Země natočeny toutéž stranou, tedy těmi póly, které se vzájemně odpuzují.
Magnetická pole a energetické dráhy. Atlanťané si vážili svého prostředí a vnímali přirozený tok magnetické energie, který pokrývá povrch naší planety. Zdrojem zemského magnetismu je roztavené železo ve vnějším jádru země. Neustálý pohyb volných elektronů v tekutém železe vytváří proud, který indukuje magnetické pole. Jeho intenzita se na povrchu naší planety v různých místech, dnech a dlouhých časových období, liší. Mimozemské civilizace mají tendenci létat nad povrchem Země po určitých přímých trasách, které mají magnetické charakteristiky. Magnetickou sílu energetických linií Atlanťané využívali pro cestování. Tyto linie byly popoháněny energií Slunce nebo Měsíce. Bylo vždy jednodušší cestovat během dne nebo v době úplňku, kdy byla nejsilnější doba pro cestování a nemožné to bylo v době zatmění, protože dopravní prostředky nemohly být ničím popoháněny. Když zvážíme, kolik času a úsilí bylo na celé Zemi věnováno vytvoření těchto energetických pásů, je jasné, že musely našim předkům sloužit k důležitým cílům. Je pravděpodobné, že mimozemšťané naučili Atlanťany soustřeďovat měnící se magnetickou energii obklopující Zemi, pohybovat jí po drahách a využívat ji k vlastním potřebám. Potomci Atlanťanů vnímali energii v oblastech silné magnetické energie. V dnešní době je magnetické pole slabší než v Atlantidě a navíc naše civilizace není dosud připravena manipulovat s prostorem a časem nebo využívat silných magnetických proudů obklopující Zemi.
Magnetická energie je zjevná ve starých kamenných kruzích a budovách podél energetických drah, kde je dostupná ve směru dolů a nahoru. Naši předkové stavěli kamenné sloupy a kostely nad oblastmi, kde se proudy hluboko pod zemí protínají, takže památníky sloužily jako akupunkturní jehly přinášející spirály energie z výše a zdola na zemi. Ve Velké Británii tyto linie spojují kostely, mohyly, rozcestí, hřbitovy, hraniční kameny, hrady a brody. Říká se, že jimi teče soustředěná magnetická energie. V Austrálii domorodci už tisíce let cestují po přímých drahách. Chodí po stezkách, kde při chůzi získávají energii a urazí delší a obtížnější úseky než na nových silnicích. V místech vysoké přírodní energie mysl lidí poskytuje tělu zvláštní sílu. Jestliže dáme dohromady jejich sílu mysli se znalostí magnetické energie a zvuku, dokážeme si představit, že Atlanťané a jejich potomci uměli po energetických drahách pohybovat velkými předměty a sami nad nimi cestovali vzduchem. Mnoho energetických pásů se nachází v Číně a tyto poznatky zahrnuli do vědy geomantie a Feng - Shui.
Hvězdná energie. Další lidé se v Atlantidě zabývali astrologií a astronomií. Astronomie byla důležitá, protože množství energie v zemském magnetickém poli je ovlivňováno vzájemnými polohami Slunce, Měsíce a planet. Například v době úplňku je magnetická aktivita silnější kolem poledne a slabší při západu Slunce. Při zatmění je tok energie menší vzhledem k tomu, že se magnetická aktivita běžně stimulovaná zatmělým tělesem snižuje. Při tomto úkazu se energie procházející po energetických drahách náhle zeslabila a veškerý pohyb na těchto cestách ustal. Vesmírné bytosti, které cestovaly na Zem v průběhu její historie, byly často z Plejád, skupiny asi 300 hvězd ležících v souhvězdí Býka. Sedm hvězd je viditelných dalekohledem. Odkazy na Plejády a časté návštěvy jejich obyvatel na Zemi najdeme v každé civilizaci na naší planetě. Hvězdný kalendář Hopiů a Navahů sestavený na 52 let je založen na cyklu, který odpovídá vycházení a zapadání Plejád. Zasvěcování mladých mužů do duchovních způsobů Hopiů se koná vždy v době, kdy jsou Plejády přímo nad jejich hlavou. Legendy z Velké Británie popisují Plejády jako sídlo velkých nebeských bohů, kteří kdysi navštívili Zemi. Starý svátek Halloween se koná v době, kdy Plejády stojí přímo v zenitu. Podle legend Atlantida přitahovala návštěvníky z Plejád a líbila se jim natolik, že se zde rozhodli zůstat. Čerokíjové říkají, kdysi dávno se lidé z hvězd známých jako sedm tanečníků neboli Plejády dostali na pět ostrovů Atlantidy a šťastně se zde usadili. Na těsné vztahy Atlanťanů s inteligentními bytostmi z Plejád se vzpomíná v řecké mytologii, kde se bůh Atlas stal otcem sedmi dcer, sedmi hvězd Plejád. Plejády jsou charakterizovány jako srdce naší galaxie. Bytosti z nebe dosud navštěvují Zem.
Energie symbolů. Jednoduché, dvojité a trojité spirály byly v Atlantidě symboly, které představovaly přírodní síly a fyzickou energii. Atlantidu symbolizoval svinutý had, zatímco Čínu představoval drak. V irském folklóru je známé rčení: "Znalost jsoucí pod vládou Zlatého hada se většinou nacházela na Západě, zatímco Moudrost byla pod vládou Zlatého draka na Východě." Původní obyvatelé v zemích ovlivněných Atlanťany považovali hada za symbol síly i poté, co jejich země zmizela. Ve starém Egyptě had označoval spojení vyšší a nižší inteligence. Dále využívali energii vody z horských bystřin a krystalů přinášející energii ze Slunce. Uměli ovládat přílivy. Atlanťané získávali energii ze čtyř živlů - země, vzduchu, ohně a vody. Země nabízela zemský magnetismus a materiály pro toxické plyny a jadernou energii, vzduch obsahoval vibrace vzduchových vln, oheň ze Slunce procházel krystaly a voda zásobovala řeky a přílivy.

Poznatky převzaty z knihy Atlantida ztracená civilizace a Atlantida a Lemurie od Shirley Andrews.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama