Nový web spuštěn

9. února 2017 v 15:38 | Samaya


Moji milí,

tak je tady úplně poslední text, jak jsem již dříve uvedla.....poslední řádky na Tredoxe....
a tím je oznámení o spuštění nového webu, na kterém najdete vše od začátku tohoto roku.....články, semináře a vše, co přijde :o).

2017 je rokem nových začátků....rokem změn....

Slavnostně tímto oznamuji spuštění stránek www.vnitrnilaska.cz

Jste srdečně zvaní a vítaní....

A s láskou a vděčností se loučím s tímto blogem, který sloužil mně i vám 6 let.

Děkuji a těším se na vás v novém.....


S láskou,

Vlaďka Samaya
 

Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům!

15. ledna 2017 v 13:30 | Samaya |  Channellingy, vzkazy, dění


Moji milí, toto je poslední článek, zde vložený. Prosím přečtěte si krátké oznámení výše.
Děkuji a jsem s láskou.
Vlaďka Samaya


Rok 2017 přeje a žehná novým začátkům!


Vybízí k plnému soustředění se na sebe sama a na svou vlastní jedinečnou cestu.
Inspiruje k tvořivosti a svobodnému rozvíjení svých talentů a dovedností. Vede nás k rozpomenutí se na to, kdo jsme a co si opravdu bytostně přejeme. Vědomé spojení se Zdrojem energie v nás napomůže celkovému ozdravění našich těl, vztahů a dalších oblastí života...
V uplynulém roce Marsu jsme více či méně dobrovolně ukončili staré záležitosti, rozloučili se s tím, co již nepotřebujeme, co nás trápí a zbytečně zatěžuje. Tím se osvobodil vnitřní i vnější prostor a my se můžeme otevřít novým možnostem a příležitostem… A také novému vnímání a chápání života a sebe sama.

alt

Stejně tak po tarotové kartě číslo XVI Věž následuje číslo XVII Hvězda, často nazývaná "kartou vodnářského věku". Nahá žena lije vodu ze dvou džbánů do jezírka a na zemi. Odevzdává tak svou nashromážděnou zkušenost do kolektivního pole a modlitbou a meditací pročišťuje zemi, tedy každodennost a stereotypní reakce na situace, které se dějí. Jde vlastně o vyobrazení procesu obrody,kterým nyní stále intenzivněji a vědoměji procházíme jako jedinci i jako celé lidstvo…

alt

Jedna plus sedm rovná se osm. Osmička svým tvarem připomíná rovnováhu mezi nebem a zemí: "Jak nahoře tak dole" a vede nás k tomu, abychom se řídili kosmickými zákony, sladili se s vesmírnými rytmy a cykly, abychom správně ohodnotili a vyhodnotili své talenty a schopnosti.

Před tím, než cokoliv nového začneme, se potřebujeme zastavit, zklidnit svou mysl i emoce, rozpomenout se na svůj božský původ, naladit se v meditaci či v modlitbě na svou Hvězdu, tj. na své vyšší Já tak, aby naše konání bylo skutečně nové, obrozené, ze srdce jdoucí, přinášející radost a užitek nám samým a stejně tak i okolnímu světu. Abychom podobně jako nahá žena, tj. čistá duše nemuseli nic skrývat...

Svým umístěním v horoskopu zrození Slunce vypovídá o našem já, o vztahu k sobě samým, o našem sebe-vědomí a s tím spojeném fyzickém zdraví a imunitě. Dnem Slunce je neděle, která je též prvním dnem, tj. energetickým začátkem týdne. Od toho, jak neděli prožijeme se pak odvíjejí další dny. Nakolik dokážeme nedělat, nedělit, odpočívat, být sami se sebou a zabývat se jen tím, co nás těší a baví? Umíme si udělat čas pro sebe, být sami se sebou?Rok Slunce je tedy takovou jednou velkou nedělí a neděle v něm prožívejme obzvláště vědomě..

alt

Součet 2017 dává číslo jedna, které je z numerologického hlediska i číslem Slunce. Jednička nám připomíná naší jedinečnost a stejně tak i skutečnost, že vše je ve skutečnosti jedním, vše je jediné vědomí, jediné Absolutno…

alt

Symbolem Slunce v astrologii je kruh s bodem uprostřed. Duch je umístěn v těle, tj. paprsek nesmrtelného Ducha proniká do roviny hmoty. Bod je mystickým středem, zdrojem, z něhož vše vyvěrá, z něhož se vše tvoří… Takto je zevnitř utvářeno i naše tělo, do něhož jsme jakoby oblečeni, jímž jsme obklopeni. Tělo, které je zdánlivou hranicí mezi námi a světem jako kruh kolem bodu, potvrzující naše rozhodnutí narodit se v hmotném těle a částečně tak usnout, polo-zapomenout na svůj božský původ a spojení se Zdrojem. Tímto "polo-zapomenutím" jsou pak způsobeny mnohé trampoty, ovšem i mnohá potěšení, které nazýváme dohromady hmotnou existencí. Z nadhledu a perspektivy sedmé čakry na temeni hlavy je pak vnímáme jako BOŽSKOU ČI KOSMICKOU HRU. Z úrovně čakry první, umístěné na kostrči a spojené symbolicky s přísným Saturnem, vnímáme život velmi vážně, jako těžký, plný nebezpečenství, před kterými se musíme ochránit a problémů, které musíme řešit. To vše střídáno krátkými okamžiky pomíjivých radostí, kvůli kterým to vše snad stojí za to(-:?

Rok Slunce tedy prozáří shůry naše těla, naše mysli, naše pocity. Pozdvihne nás výše, rozšíří naše vědomí a pomůže nám příjemným způsobem uvolnit nejrůznější stažení, blokace, omezující vlivy z minulosti, které můžeme jako Hvězdná žena prostě s úlevou odevzdat, opustit, rozpustit... Tvořivost, hravost, spontánnost a s nimi i dětská čistá radost přicházejí právě tehdy, když přestaneme sami sebe a tím i své životní okolnosti brát tak vážně, vnímat je jako tuhé, neměnné, pevně dané a tím i omezující. Takové omezené chápání a vnímání se obvykle projevuje v naší páteři jako určité stažení, jako blokace jednotlivých energetických center, bránící životní síle proudit. Prodýchávání a pročišťování páteře zevnitř je jednou z nejjednodušších a zároveň těch nejdůležitějších technik jógy. Naše záda se tak zákonitě narovnají, přirozeně se rozvine květina srdeční čakry, posílí se oblast sluneční pleteně (solar plexus), stáváme se vyrovnanějšími, sebevědomějšími, tyto kvality vyzařujeme do okolí a dle zákona podobnosti si přitahujeme do svého života nové příležitosti, inspirativní setkání a další mnohé dobré věci, které si vzájemně tak rádi přejeme.

Strachy ega spojené se zachováním hmotné existence a lpění na své osobní důležitosti vedou také k nejrůznějším disharmoniím v našem energetickém poli, které se v podobě kruhu rozestírá kolem našeho hmotného těla ve vzdálenosti předpažené ruky. Zde jsou naše hranice, které by měly být okolím respektovány. Hradby, které jsme si ze strachu a ze stavu nevědomí kolem sebe dříve budovali, se v těchto osvícených letech již rozpouštějí či náhle boří a místo nich objevujeme a zevnitř vědomě utváříme své hranice přirozené, utváříme svou celistvost a dobrou imunitu, stáváme se bytostně zdravými, rozsvícenými jedinci, radujícími se jen z toho, že jsou a obdarovávají tak sebe i své okolí. Masky padají, iluze končí… Přichází ráno a my se probouzíme z dlouhého snu!

Jak tvořit, s čím tvořit a jak tímto tvořením obdarovat a prozářit sebe i své okolí, jsme si vědomě vybrali již tím, že jsme se narodili do jednoho z dvanácti znamení Zvěrokruhu.Tím jsme na herní desce Božské hry umístili své figurky, svá malá slunce do určitých pozic, zvolili jsme si a vymezili oblast sebepoznání: Například Býk tvoří a poznává sebe sama v oblasti jídla a peněz, Váhy ve vztazích, Panna ve zdraví a službě atd… Z jednoho se vyděluje zdánlivá mnohost: naše malá slunce vycházejí jako paprsky z jediného Slunce-Zdroje uprostřed Zvěrokruhu, jsou s ním nerozlučně spojena, z něho čerpají podporu a k též směřují.Pokud zpracujeme, propojíme, scelíme všechny kvality Dvanácti, stáváme se Třináctým znamením Zvěrokruhu a tato úroveň Božské hry končí...

Nový rok vítáme několik dní po novoluní v Kozorohu, v období, kdy se soustřeďujeme na sebe, ptáme se, co je pro nás skutečně podstatné a důležité. Jak si vlastně přejeme žít, co nás baví a naplňuje radostí, co potřebuje naše tělo, aby nám v něm bylo dobře?

A co vlastně znamená soustředit se na sebe? Nejde náhodou o tolik zavrhovaný egocentrismus či sobectví? V roce Slunce se, kromě jiného, učíme rozlišit mezi egem a Já. Egocentrický člověk vyjadřuje svými myšlenkami, pocity a činy heslo: "Po mně potopa!", tj. nedbá na následky svého konání. V dnešní době je takovým projevem především konzumentský přístup k životu, sklon obklopit se a zahltit vším možným i nemožným…

Slunce nám sděluje, že toho ve skutečnosti zdaleka tolik nepotřebujeme. Snad proto kvůli svému rozvoji tak rádi cestujeme do tzv. rozvojových zemí, níže na jih a necháváme se inspirovat a obohatit tzv. chudými lidmi, kteří jsou často mnohem radostnější a šťastnější.Radost bez příčiny je další jogínskou technikou, kterou můžeme denně, ze začátku alespoň pár minut praktikovat... Při mnohem hlubším soustředění se, které už je vlastně meditací a duchovní praxí, se spojujeme se svým bytostným či vyšším Já a tím i absolutnem, celým nekonečným vesmírem. Zpočátku se můžeme jednoduše naladit do srdce, kde vždy bezpečně zjistíme, jak se věci mají. Zjistíme, že bez lásky k sobě a bytostného sebe-přijetí se opravdu daleko nedostaneme...

Ano, ať už se v našem životě, v našich vztazích, v práci, se zdravím stalo cokoliv, v roce 17 můžeme vstát a jít za svou Hvězdou! Pokud během roku pocítíme únavu a nejistotu, pak si díky tomu budeme moci uvědomit, že jsme se zřejmě od svého spojení s Hvězdou poněkud odchýlili a řešíme problémy ostatních či vycházíme vstříc jejich požadavkům více, než je. často doslova, zdrávo(-: V takové chvíli se zastavme, zklidněme, jděme do sebe, abychom obnažili skryté motivy, které nás k takovému chování vedou...

V meditaci na spojení s Hvězdou výrazně napomůže Luna ve Vodnáři, která se na začátku roku, přesně o půlnoci z 31.12 na 1.1 nalézá v drobném pozitivním aspektu (vztahu)polosextil se Sluncem v Kozorohu. Naše hluboká touha po skutečné vnitřní svobodě bude tedy s pomocí velmi konkrétních psychických projevů a intuitivních sdělení usměrňovat naší rozumovou a vědomou část, Slunce v Kozorohu, naše já, případně i ego se svými často pomíjivými cíli...

Podporu v podobě pozitivního aspektu sextil má Slunce od spojení neboli konjunkce Marsu s Neptunem v Rybách, která nastala 1.1 2017 jako jakýsi prvotní energetický impuls roku. Toto spojení můžeme nazvat třeba Boží bojovník či Šiva Ničitel. Umíněné Slunce v Kozorohu může představovat náš sklon naložit si na záda pořádný náklad úkolů, povinností a s tím i zbytečných problémů. Na poslední chvíli může být občas poněkud iracionálně připomenuto, že tudy cesta nevede, že máme dělat jen to, co je smysluplné, co vyvěrá z nás, co je skutečně dílem Božím...

V roce 2017 budeme dále ve své práci na sobě podporováni především vskutku blahodárnou konstelací planet: Uran v Beranu se ještě dvakrát ocitne v pozitivním aspektu-vztahu trigon se Saturnem ve Střelci. Poprvé tato situace nastala přesně 25.12 2016, dále pak nastane 19.5 a 11.11 2017. Její vliv však můžeme využívat během celého tohoto téměř ročního období.

Uran se ve znamení Berana nalézá již sedmým, posledním rokem a završuje tak své revoluční, mocné a probouzející působení. Přímo kvantovými skoky urychluje náš vývoj, naše rozpomínání se na to, kdo jsme a co doopravdy chceme. Jakožto kosmický programátor nás osvobozuje od omezujících nastavení daných výchovou a společenskou situací. Svým hlubokým, meditativním dechem rozdmychává oheň čistého nadšení z existence. Skrze temena našich hlav vysílá energetické žehnající impulsy do všech oblastí života i těla. Vždyť znamení Berana souvisí s raným dětstvím, s prvními sedmi lety, kdy jsme si většinou hráli, tj. opravdu jsme dělali, co jsme chtěli a díky tomu jsme se tak intenzivně vyvíjeli. Stejně tak dychtivě jsme přijímali impulsy z okolí, především od rodičů či prarodičů a více či méně se nechali ovlivnit jejich osudy, názory, chováním a vytvořili jsme si žebříček hodnot, podle kterých jsme se doposud chovali.

Období Urana v Beranu je tak obrovskou rebelií celého lidstva a projevuje se na mnoha různých úrovních. U jednotlivců jde především o intenzivní kladení si otázky: co vlastně opravdu chci dělat, jak chci žít? Otázky, kterou jsme si během života pod tlakem okolností často klást přestali. Otázky, která by se také měla stát klíčovou a zásadní nejen pro sluneční rok 2017…

Trojitý trigon se Saturnem ve Střelci pak pomůže celé toto sedmileté období završit, sklidit plody velké uranské revoluce, nasměrovat naše osvobozování a sebeobjevování. Ukázat konkrétní směr a cíl a v dobrém smyslu nás i donutit dělat konkrétní každodenní kroky k němu. Zatímco Uran urychluje, Saturn naopak brzdí. Jejich dobrý a harmonický vztah v tomto období by se dal přirovnat k jízdě autem, kde rovněž musíme ve správnou chvíli šlápnout na plyn a přidat na rychlosti a poté zase přibrzdit…

Saturn se ve Střelci se nalézá přibližně od roku 2015 do konce roku 17 a jeho působení můžeme shrnout do jediné věty: "Člověče, soustřeď se, rozpomeň se na své nashromážděné poznání a zkušenosti a použij je v praxi tak, abys mohl opravdu moudře užívat života a byl prospěšný i ostatním!" Nebo též obráceně: "Den za dnem se postupně očišťuj a zbavuj názorů a přesvědčení, které ti vůbec neprospívají a naopak škodí, dělají tě ne-mocným..."
Astrologický dům horoskopu, kde se aktuálně Saturn ve Střelci u každého z nás nalézá, pak vypovídá o konkrétních životních oblastech a situacích, v nichž Saturnovy přísné zkoušky skládáme...

Trigon Urana se Saturnem si můžeme představit jako jakýsi "Vůz změn", který vyjel z garáže již v roce 2016, v tomto roce nabírá rychlost a díky našim řidičským zkušenostem se nám jej podaří uřídit a koncem roku dojet zdárně k cíli. Tento trigon je ohnivý: změny tedy proběhnou v nás samých jako celkové prozáření, odvaha, bytostné ozdravění, energetické osamostatnění a vyvázání se z nejrůznějších závislostí, slibů, fiktivních povinností. Konkrétnější výsledky se pak projeví až se vstupem Urana a Saturna dozemských znamení Býka a Kozoroha.

Vstup Saturna do Kozoroha před třiceti lety přinesl výsledky velmi konkrétní: pád komunistických režimů v Evropě. Předchozí umírání a poslední křeče tzv. starého režimu v procesu a jakousi "perestrojku", tj. přestavbu nebo též přenastavení, přeladění našeho pohledu na svět (Saturn ve Střelci byl naposledy v letech 1986-88)nyní v jiné podobě zažíváme znovu... Rok Slunce je tedy ještě poměrně divokou jízdou, jen s tím rozdílem, že jí (možná) nebudeme vnímat tak dramaticky jako v roce Marsu, možná se chvílemi budeme i bavit (-:

Další významnou astrologickou událostí je vstup vzestupného lunárního uzlu (Rahu) do znamení Lva, kde Slunce vládne. Ze znamení Panny se do Lva přestěhuje přesně 10.5 2017(bude zde do 7.11 2018). Od listopadu 2015 zažíváme díky vzestupnému uzlu v Panně tzv. Velké vystřízlivění, uvědomujeme si nezbytnost udělat si pořádek v těle, v příbytku, v životě… Se vstupem vzestupného uzlu do Lva si díky předchozí očistě začněme skutečně užívat radostí života v těle. Jak nám to půjde, co si pod tímto pojmem představit? Zde si můžeme opět připomenout součet Sedmnáctky, tj. Osmičku a s ní i tarotovou kartu VIII SÍLA.

Žena, která láskyplně rozevírá tlamu lva je výjev, který by nás v reálném životě jistě překvapil. Přesto se něčím podobným zabýváme téměř denně když se pokoušíme "zkrotit" své závislosti, chutě a touhy, často však násilím či s pomocí zrádného intelektu. Slibujeme si, že budeme jíst zdravěji, cvičit častěji, potlačujeme své sexuální tužby, které se pak utrhnou ze řetězu" v ten nejméně vhodný moment...(-: Žena na kartě Síla má však toto téma zvládnuté a inspiruje nás třeba jen tím, že svého lva (tužby, chutě vášně) prostě miluje a přijímá a se zjevnou rozkoší si je vědomě užívá, tudíž jí rozhodně nepřerostou přes hlavu! Tato karta by mohla zdobit mnohé motivační nástěnky nejen v roce 17 (-: Vždyť vzestupný uzel ve Lvu nám po osmnácti letech opět říká: "Užívej si, oslavuj dar života v těle, dělej, co ti činí potěšení, rozvíjej svou individualitu a sdílej s druhými své jedinečné dary a talenty".

Sestupný uzel (Ketu) ve Vodnáři z druhé strany Zvěrokruhu však toto užívání vyrovnává či zakotvuje po svém: svobodou. Ano, dopřejme si potěšení i úspěch, ovšem neulpívejme na něm, nenechme se jím omezit, spoutat. Uvědomujme si, co děláme, co svým jednáním vytváříme, jaké výsledky přinese. Osvícený stařec Vodnář a mladý "pařmen" Lev se budou muset mezi sebou domluvit a vytvořit něco nového, kvalitativně jiný způsob oslavování a užívání života v těle.

Je vůbec možné tyto dva protipóly sloučit, propojit? Pokud se rozhodneme, že ano, půjde to…! Podobně se mnozí z nás ptali v době stejné konstelace uzlů v roce 1998-9. Tehdy se odpovědí stala Tantra... Jak vnímáme toto prastaré moudré učení dnes? Nuž, ať už jsme zažili v uplynulých osmnácti letech na toto téma cokoliv, linie evoluce Vodnář-Lev nám přináší možnost pokračovat v tomto objevném dobrodružství na zcela nové úrovni.
Tato konstelace podpoří také naší tvořivost a rozvoj originálních alternativních aktivit, například projektů v oblasti práce s dětmi, uměleckých činností, tvořivého trávení volného času, ekologické péče o vzhled, léčivé sexuality, práce s tělem...

7.6 se vzestupný uzel ve Lvu a sestupný ve Vodnáři dostanou do dobrých aspektů sUranem v Beranu a toto přibližně čtrnáctidenní období může přinést opravdu osvícené přesné zásahy do našeho tvoření! Dostaneme geniální nápady a jasné pochopení, jak propojit různé oblasti, lidi, poznatky, zkušenosti do nového prospěšného a životaschopného celku… Přesně 11.9 pak nastanou podobně dobré vztahy celé linies Jupiterem ve Vahách. Toto období bude vhodné k tomu, abychom své projekty, a tvůrčí aktivity dovedli k dokonalosti, dali jim formu a tvar, ve které je nabídneme světu. Plné dotažení a potvrzení správnosti našich aktivit dostaneme až ve dnech kolem 9.10, kdy se do pozitivních aspektů s linií evoluce dostane Saturn ve Střelci.

Jak nás v roce 2017 učí, léčí, zasvěcuje, podporuje "hodný strýček" Jupiter? Až do 10.10 2017 se tento štědrý dárce bude nalézat ve znamení Vah (od 9.9 2016). Po dvanácti letech tedy opět blahodárně působí na oblast partnerských vztahů. Podoben taoistickému mistru nám pomáhá rozvíjet umění vyrovnat se a narovnat, zprůchodnit energetické dráhy v sobě a umožnit energii proudit i mezi námi a světem…

Co nám v tom brání? Jaká zranění, jaké situace, s nimiž jsme se doposud nevyrovnali stále nedobře ovlivňují naše vztahy, počínaje vztahem k sobě? Zraněný léčitel Chiron, vládce Vah právě o těchto hlubších příčinách vztahových disharmonií vypovídá. Generace tzv. "nechtěných dětí" s Chironem ve znamení Berana (přibližně 1968-1977) zažívá léčivé působení Jupitera ve Vahách obzvláště intenzivně. Hluboká zranění z dětství se více či méně projevují i v dospělosti a záleží na každém, jak je ochoten si je přiznat a terapeuticky zpracovat

Aktuálně se Chiron nalézá již několik let v Rybách a jeho několikanásobný pozitivní aspektkvinkunx (150 stupňů) s Jupiterem ve Vahách, nabízí příležitost k odpuštění, které může opravdu ukončit bolestné opakující se vztahové situace. Odpustit můžeme všem ženám a mužům, kteří nám (nejen v tomto životě) ublížili a samozřejmě též naopak: poprosit o odpuštění všechny muže a ženy, jimž jsme ublížili my...Tento aspekt nastává přesně 31.12 2016, dále 14.2 a 23.9 2017 a jeho působení můžeme využívat po celé toto několikaměsíční období.

Dlouhodobá opozice Jupitera ve Vaháchs Uranem v Beranu patří k nejnáročnějším astrologickým konstelacím roku. Poprvé nastala 26.12 2016, dále nastane 3.3 a 28.9 2017.

Z jedné strany tu máme snahu o zachování rovnováhy ve vztazích, kvůli níž jdeme často do nezdravých kompromisů a přetvářky, z druhé strany jednoznačné extremní projevy svobody jedince, svobody za každou cenu… Jupiter též představuje tradici, určitý konzervatismus, Uran oproti tomu vše nové, vymykající se stávajícím pořádkům.

Tendenci těchto dvou polarit rozjíždět se a vzdalovat může dobře držet "na uzdě" již zmíněný Saturn ve Střelci, který tu hraje roli moudrého prostředníka a napovídá, že cesta může vést středem a domluva je možná. V době trigonu Saturna s Uranem (viz. výše) se soustřeďme na vlastní vývoj a nové příležitosti v sebepoznání, v době sextilu Saturna s Jupiterem (kolem 27.8) spíše na na léčení a kultivaci vztahů, rozšíření harmonie.

Ano, obě planety v opozici potřebují naší pozornost, důležité však je, abychom je nevnímali jako protikladné, ale naopak jako souladné, spolupracující. K tomu však potřebujeme vyvinout jisté vnitřní úsilí. Ve vztazích zákonitě potřebujeme svobodu, jinak ustrnou, stávají se zátěží a omezením. Po mnoho let jsme si s pomocí Urana v Beranuuvědomovali, že problematické situace ve vztazích vycházejí z nás, z nedostatečného sebe-přijetí a sebe-lásky. Tak dlouho a umíněně jsme marně hledali lásku a přijetí u těch druhých, až jsme došli do bodu pochopení a osvobodili jsme se tak z mnohých závislostí a omylů. Na konci tohoto osvíceného období jsme opozicí Uran-Jupiter (Beran-Váhy)vlastně obdarováni, neboť můžeme vytvořit skutečně nové pojetí vztahu nového věku:vztah jako přátelství, vztah jako příležitost ke společnému vývoji…

Vstup Jupitera do Štíra (10.10 2017 - 8.11 2018) přinese poněkud razantnější výuku a léčení. Budeme-li naslouchat radám Jupitera ve Vahách, pak se ve stavu skutečné rovnováhy hladce a elegantně ponoříme do hlubokých temných vod sexuality a iracionálna, abychom prozkoumali své možnosti či pořešili ty nejhlubší příčiny svých stávajících potíží. Sexualita Štíra je jiná - zralá, transformační, léčivá, zázračná... Pokud si tak přejeme a jsme připraveni, naše pohlaví (zóna Štíra) se stanou chrámem a místem bohoslužby, Jupiter pak naším skutečným tantrickým učitelem...

Černá luna neboli Lilit přejde ze znamení Štíra do Střelce 14.2, a tím skončí mnohaměsíční období (od 27.5 2016) "šťourání" v citlivé oblasti sexuality a hlubokých traumat, kdy nám bylo "pomáháno" odhalit pravdu o sobě, odpuštěním uzdravit prohřešky minulosti, prožít a přijmout temnotu a stín v sobě samých...

Ve znamení Střelce bude až do 10.11Černá luna vydatně napomáhat Saturnu v očistě našich názorů a přesvědčení a tím i očistě jater, sídla Jupitera, vládce Střelce. Ke spojení Černé luny se Saturnem dojde 22.8, kdy tlak na naší názorovou detoxikaci bude zřejmě maximální. Podle naší reakce na to, co se děje, dobře poznáme, jak jsme využili celé období Saturna ve Střelci, období Velké názorové obrody a zasvěcení do skutečné zdravé pozitivity, období osvobození se od vlivů společenských či náboženských a dalších manipulací...

Bílá luna neboli Selena se po sedmi letech od 12.11 2016 nalézá ve znamení Býka, kde námpomáhá spojit se vědomě se svým ženským či mužským tělem, prohlubuje sebelásku, vědomí vlastní hodnoty a otevřenost skutečné hojnosti. Pomáhá nám udělat svůj život hluboce ekologickým, zdravě a příjemně jednoduchým. Harmonický aspekt trigon Bílé luny v Býku s Plutem v Kozorohu nastane 28.3. a je možné, že napomůže odblokovat, uvolnit mnohá emoční sevření, projevující se například potížemi s krční páteří, která se nalézá na tělesném Zvěrokruhu právě v zóně Býka. Projevy tohoto zemitého trigonu budou poměrně konkrétní, v těchto dnech můžeme učinit mnohá rozhodnutí spojená s naší obživou, bydlením, jídlem či dalšími podobnými záležitostmi. Společným jmenovatelem je určitě hlubší spojení s přírodou a přirozeností, samostatnost a zodpovědnost, vycházející ovšem ze skutečné sebelásky...

13.6 přejde Bílá luna do znamení Blíženců (do 12.1 2018) a nabídne nám ty nejlepší, opravdu čisté zdroje informací a příležitosti učit se a studovat tím nejlepším pro nás způsobem, opět konkrétně podle astrologického domu, který se v Blížencích u každého z nás nalézá.

Přátelé, s nadějí očekávaný rok Slunce už je tady, nezbývá než narovnat záda a vypnout hruď, vzpřímeně a hrdě jako Lev, jako král se nechat inspirovat shůry, začít opravdu vládnout svému životu a udělat první vědomé kroky po zlaté cestě Středem...

Nechť se naše přirozené energetické koruny na temeni hlavy podobny květinám otevřou slunci už tady, už teď!
S láskou a přáním všeho dobrého všem nám, dětem z hvězd

Alita Zaurak

V Praze-Košířích, 8.1 2017

Nekonečně svobodní

15. prosince 2016 v 16:48 | Samaya |  VZTAHY, láska, vztahy

Někteří jsme se do toho nezrodili
Musíme být dotlačeni do své vlastní divokosti
Zraněným mužem
Nebo zlomeným srdcem
Ztraceným snem

A když se to stane
Zemřeme, ale probudíme se
Vše najednou, jsme znovu zrozeni
Do něčeho divočejšího, svobodnějšího
Nikdy k nikomu nebo nějakému místu připoutáni,
Jen k našim duším volajícím domov

Tak běháme po lesích bosí
Zakládáme vlastní ohně a čas od času
Sdílíme teplé noci s druhou vlídnou duší
Na okamžik se odevzdáme do bezpečí druhého
A stejně tak rychle požádáme o propuštění

Někteří z nás nejsou zrozeni do vlastní divokosti
My do ní rosteme
Skrze bolest, skrze připoutanost
S výsledným poznáním, že nic nebude
Nikdy stejné

A tak naše divokost je to, co nás vede
Zpět k sobě samým
Divokým ženám a mužům s příběhy ke sdílení
K ohni našeho vlastního srdce
Nekonečně svobodní

fb: Sheleana Aiyana
The Essence Oracle


 


Kryon - Další krok

30. listopadu 2016 v 9:51 | Samaya |  KRYON - poselství
Následující channeling byl přijat 28. 06. 2014 v Syracuse, New York

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner a já toto děláme už téměř 20 let. Už si zvykl na tu energii. Procvičoval, co zde vidíte. Říkáme, že ustupuje stranou, ale už nemusí "jít" až tak daleko. Přichází okamžik, kdy je lidská bytost schopná splynout sama se sebou - s tou částí, kterou studujete a která je pro mnohé tak záhadná. Není to funkce mozku, to už jsme vám řekli mnohokrát. Intuice je multidimenzionální kvantová energie buněčné struktury. Vy tomu říkáte intuice, ale je to víc. Spolupracuje zároveň s "počítačem" - s lidským mozkem - s celou lidskou bytostí. A to se teď učíte.

Milník (2012), který jste překročili a který byl předpovězen starodávnými kulturami po celé planetě - nejen Mayi, ale kulturami skutečně celé planety - vypovídal právě o tomto. Co je další stádium? Co následuje? Kam směřujete? Čím se liší tato "nová energie" od nové energie před 25 lety? To je dnešní téma. Ta energie není jen "nová" - zcela mění paradigma lidstva.

Chci vám říci - a říkám to znovu a znovu a znovu a znovu… - že to není poprvé, co toto vidíme. Viděli jsme to už mnohokrát na jiných planetách. Nejste první civilizace, která tím prochází. To sotva. A říkám vám to, protože to, co vidíme, jsme čekali. Dorazil jsem v roce 1989 vašeho času, dva roky po Harmonické Konvergenci 1987, která doslova vyslala prohlášení, rezoluci, že zůstanete. Nebyl bych tu, drazí, kdybychom neviděli potenciál, který se dnes odehrává. Není to jen další "New Age událost". Je to oslava! A ta přichází s veškerou zátěží změny, kterou jste očekávali. Právě když už jste si mysleli, že se Země uklidňuje, zapnete zprávy a je to ještě horší. A právě proto jsem vám v roce 2012 říkal, že to tak bude.

Jsou tací, kteří jsou zapojení do toho, aby udrželi věci stejné. A vy nemůžete dostat naučenou nenávist z jejich mozku. Je to jedna z těch věcí, které jsou táááák obtížné. A tak si uvědomujete, že budete muset počkat. Možná i do doby, než celá generace nenávistníků odejde a bude nahrazena mladší generací, která nebude pokračovat ve stejných stopách, i kdyby jim bylo řečeno, že mají také nenávidět. To protože oni uvidí "větší obraz". Oni uvidí rezoluci míru. To jsme vám říkali už před lety a vy tomu nyní hledíte do tváře.

Na jedné straně se učíte (dozvídáte), že se Země přesouvá do jemnějších časů, a na straně druhé hledíte na to, co se děje na planetě, a vidíte děs a hrůzu. Tady to je - přesně jak jsme vám říkali. Existuje ohromná mašinerie zapojená do udržení této planety v nepokoji. A vy víte, o čem mluvím. A je to tak záměrně, nikoli jako konspirace, ale prostě jako ZVYK! Jako děti, které nikdy nedospějí - přestože ostatní dospěli. A vy víte, o čem mluvím. Díváte se na některé lidi a uvědomujete si, že nikdy nevyrostli. I když už dávno překročili biologickou pubertu. Stále jsou zaseklí v šikaně na hřišti. Nevěřícně vrtíte hlavou a vidíte, že je to přesně tak. A uprostřed toho všeho jsou staré duše.

Nedokážu si představit krásnější čas. Viděli jsme to už dřív. Chci vás požádat o trpělivost.Chci vás požádat, abyste viděli velkolepost potenciálů toho, co jste vytvořili, a ne to, co se děje na vašem dvorku. Pokud dokážete udržet tuto myšlenku a energii, a posunout se vpřed, pak obdržíte nástroje vzestupu a velmi pomalu se znovu naladíte na vyšší frekvenci té radiostanice z nebes, pokud chcete použít metaforu, kterou jsme vám s mým partnerem předali. Až se vám ji konečně povede naladit, pak spolu s ní přijdou všemožné druhy věcí. Říkali jsme vám, že se planeta přenastavuje. Během toho přenastavování jsou aktivovány nejrůznější systémy, které nikdy dřív aktivní nebyly. A to jen proto, že vidíme, co všechno jste dokázali.

Bodem měření byl slunovrat a vždy tomu tak bylo. I starodávní to věděli, to není jen Kryonův channeling. Vždy to bylo známo. Nyní můžete začít spojovat realitu toho, že jsem zde, s mými zprávami, s kalendáři Mayů a všech možných domorodých obyvatel, kteří to věděli. I oni jsou vzrušení. Pod povrchem se odehrává mnoho věcí, které nemůžete vidět, neuvědomujete si je, ale my ano. My jsme si vědomi dětí, které se právě teď rodí a jsou tolik odlišné - dokonce i od těch indigových, které se rodily třeba i před pouhými deseti lety. Děti, které se rodí od roku 2012, mají jinou DNA. A o těch jsme vám ještě ani neřekli! Můj partner se do tohoto tématu ponoří dnes během své přednášky. Co takhle dítě, které se narodí na tento svět a ví, kdo je, pamatuje si své minulé životy a nemusí začínat znovu od nuly? Co vy na to?To jsou věci, které se POMALU budou propojovat. A vy jste lepidlo, které bude držet tuto změnu pohromadě, drazí. Proto jste tady. Lepidlo, které představujete coby staré duše a pracovníci světla, to bude všechno držet pohromadě, aby se to celé nerozpadlo. To protože ta bitva je stále tady. Rozdíl je ale v tom, že vy máte "navrch"! Takže to tak udržme.Nevzdávejte to. Nedívejte se kolem a neříkejte, že je to bláznovství. Neposlouchejte ostatní, kteří vám dávají 3D výmluvy a nevidí kvantovou událost, která probíhá přímo před nimi. TO je skutečná výzva.

Za chvíli se vrátím a dám vám pár věcí k zamyšlení. Co dělat dál.

Gratulujeme vám, že jste ve správnou dobu na správném místě.

A tak to je.
Kryon
Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se stále ptají mého partnera: "A jaký je to pocit - channelovat tak, jak to děláš ty? Zdá se to tak snadné - žádná dechová cvičení, žádná příprava." A já vám něco povím. Říkáme, že ustupuje stranou. Uvědomujete si, že během tohoto procesu, právě v tuto chvíli, používáme vše, co toto lidské tělo má? Včetně jeho intelektu, jazyka, kultury, výslovnosti, toho, co se naučil - a to vše doprovázejí filtry. To všechno s sebou nese tzv. "lidskou zátěž". A on udělal to, že pomalu odstranil tolik věcí, kolik jen dokázal identifikovat - kolik jsem jich já dokázal identifikovat. Takže to, že ustupuje stranou, ve skutečnosti znamená, že odloží filtry. A během toho se skrze "ezoterickou" šišinku otevře portál, kterým je vyšší já. A tímto otvorem vstupuji já.

Někteří se ptali, jestli je to opravdu Kryon - jméno, o kterém nikdo nikdy neslyšel - nebo je možné, že je to vyšší já mého partnera. Odpověď zní, že je to obojí. Protože je zapotřebí vyšší já, aby předalo zprávy, které pro vás mám. Takže je to partnerství. Dokonce byste mohli říct, že jsme tu tři - lidská bytost, vyšší já lidské bytosti, kterou je můj partner, a pak jsem tu já. A pak následuje otázka: "A kdo jsi tedy ty?" A odpověď zní: ano. Já jsem součást Tvořivého Zdroje. Nikdy jsem nebyl lidskou bytostí. Jsem učitel. Byl jsem tu s vámi. Patřím k Zemi. Na žádné jiné planetě není žádný Kryon. To jsem nikdy dřív neřekl. Ach, byl jsem tam, ale ne v této roli. Sledoval jsem lidstvo společně s vámi, lidské bytosti. Vy, vaše duše a já. Sledovali jsme, jak se Země ochlazuje. Věděli jsme, co je v sázce. A připomínám vám, že skupina vašich duší přišla z mnoha planet. Ano, vy jste "mimozemšťané". (Kryon se směje.) Máte tolik zkušeností z této galaxie! Dalece přesahují zkušenosti lidské bytosti. Je to větší, než myslíte. A to všechno na vás přímo křičí, že mou rolí je tedy začít proces rozpomenutí se. Odhalit věci, u kterých s pomocí své schopnosti rozlišení rozhodnete, zda jsou pravdivé či ne. To je má role. Dovolte, abych vám tedy odhalil a sdělil některé věci.

Začnu shrnutím. Překročení tohoto mostu změní lidskou povahu. Můj partner o tom předtím mluvil. Lidská povaha se změní, ale potřebuje v sobě mít nové prvky, aby se změnila způsobem, který očekáváte a který jsme viděli u jiných civilizací (pozn. překl.: myšleno na jiných planetách). A tato změna (posun) je to, o čem budeme dnes hovořit, protože vyžaduje, abyste začali s něčím novým. Začnete s tím pomalu, ale nejprve to musíte identifikovat.

Přibližně v posledním roce jsme vám předávali zprávy o tom, co jste dokázali. Říkali jsme vám o roce rekalibrace (2013) a že toto (2014) je první rok skutečné lidské civilizace, jak bude známo ve vaší budoucnosti. Aby se věci mohly odehrát, musíte se VY změnit a posunout!Musíte se změnit a posunout. Také jsem vám říkal, jaké ty změny musí být. Dokonce jsem vám dal několik návrhů a zasadil jsem tak určitá semena kontroverzí, o kterých vám nyní povím.

Udělal jsem to záměrně a za chvíli vám povím proč. To všechno abych započal proces, o kterém potřebujete slyšet. "Kryone, co potřebujeme udělat dál? Jaká je role pracovníka světla?Pokud jsme staré duše, nemělo by to být intuitivní?" Ne, protože jste tu nikdy dřív nebyli. Váš mozek vám tu nijak nepomůže. Rozumíte tomu? Mozek je nahrávkou zkušeností. Pomáhá vám s přežitím, emočním přežitím, a to jsme vám už také říkali. Ale ještě nikdy neviděl to, co přichází. Nebude vědět, jak zareagovat. Může vás vést chabým způsobem, protože jen experimentuje. Je načase, abyste otevřeli další cesty, pokud chcete dobrou radu. To jste věděli, ale nevíte, jak velké to je. A z toho se pak zrodí nový člověk. Říkali jsme vám o výsledcích, ale nikdy jsme vám neřekli, jak začít. K tomu se dostaneme.

Dávali jsme vám jeden channeling za druhým o potenciálech nové lidské bytosti na planetě. Vykreslili jsme vám obrázek, který hřál vaše srdce. Říkali jsme vám, že z integrity se stane nový předpoklad této doby, že ji můžete očekávat na všech místech a že bude pro lidi přirozená, nebude jako dnes. Dnes je stále "v plenkách". Ukazuje se ve své nezralosti mezi lidmi coby "dětmi na hřišti". To se změní. Uvidíte ji ve vládě, v obchodě, na zcela nečekaných místech… říkali jsme vám, že instituce, které teď rozhodně nejsou naplněny integritou, zkrachují, pokud se nezmění. Musí. Říkali jsme vám, že recese v systému vaší země (USA) je příkladem toho, co se stane, když banky nemají integritu. Stále ještě za to platíte. To jsou druhy věcí, které můžete čekat.

A teď k tomu, co byste měli dělat. Sedíte zde a jste jako farmáři, kteří jsou připraveni zasít semena, ale netušíte, jak se to dělá. Jste připraveni sledovat, jak semena rostou, a říkáte, že budete trpěliví, ale netušíte, co zasít. Ve skutečnosti jsme ještě nezačali ten proces, že? Proces toho, abychom vám dali věci, které by bylo dobré udělat. Tento channeling to odstartuje. Začne to velmi nepatrným způsobem. Bude to informativní, nikoli instrukční. Nikoli instrukce, ale spíše informace o tom, jak pokračovat, ale někde to musí začít. Dosáhli jsme poloviny roku 2014. Chtěli jsme počkat na aktivaci časových kapslí v Mt. Shastě a v Turecku.Otevření těchto informačních portálů odstartuje dvojčinnou energii (tlaku a tahu) na této planetě, která vám pak bude přinášet více informací. To ještě rozšíří to, co vám nyní předáme. Je skutečně velmi důležité, abyste to pochopili. Jste zvyklí na systém, kdy sedíte u nohou "instruktora", děláte si poznámky a on vám říká: "Tohle máte dělat… A, B, C, D…" Vy si to zapisujete a pak to praktikujete. To už je pryč. Je to pryč. Místo toho vám říkáme, co můžete očekávat skrze vaše vlastní intuitivní já, pokud se rozhodnete naslouchat. A to je ono.

Všechno se mění. Je vám to předloženo, abyste začali proces, který jste dřív neprovedli, ale slibujeme vám, že ten proces bude vysvětlen. Na této planetě dochází skrze vaše mřížky k soutoku energií zlepšených díky těmto časovým kapslím a těmto párům, které se otevírají. Už jsme vám říkali, že se doslova mění vědomí - frekvence, na které jste naladěni. Staré duše, jasněji řečeno - když otevřete tyto dveře a řeknete: "Zkusím to," dovnitř okamžitě vpluje pomoc. Nebude to channelované způsobem, jakým myslíte. Nepřijde to ve stádiích a nebude to A, B, C… 1, 2, 3. Bude to k vám plynout ezoterickým způsobem, který nečekáte. Začněme tedy.

Povím vám to, co už jsem vám říkal, ale nyní něco odhalím. V posledním roce a půl jsem vám předal tři instrukce, které měly rozvířit vody. (Kryon se směje.) Bylo to tak záměrně a nyní zjistíte proč. Předal jsem vám 3 kousky informací, které každého rozrušily a ne nezbytně v dobrém slova smyslu. Ono "rozvíření vod" přitáhlo ty, ke kterým chci nyní hovořit a kteří by tohle možná nikdy dřív neposlouchali. Toto jsou tedy ty tři kousky informací:

Číslo jedna - řekl jsem pracovníkům světla, aby se přestali točit v konspiračních teoriích. Ke konspiračním teoriím jsou běžně přitahováni právě pracovníci světla. Všimli jste si toho? A staré duše. Všimli jste si toho? Je pro to mnoho důvodů. A zajímavé je, že konspirační teorie, do kterých jsou zapojení a ve kterých jsou skutečnými přeborníky, jsou často pravdivé! Neřekl jsem, že nejsou. Řekl jsem jim, ať s nimi přestanou. A to jim tak docela nesedělo, protože je to často jejich celoživotní práce. Mají šuplíky plné článků o tom, o co se zajímají. A jediné, co chtějí, je dostat tyto informace na veřejnost, aby lidé věděli, co jim dělají vlády, co jim dělají farmaceutické firmy, co jim dělá tato či tamta skupina… A tak dál, a tak dál. A oni mají dojem, že toto je jejich vrcholné já pomáhající planetě. Já jim ale řekl, že ve skutečnosti nepomáhá a oni to nechtěli slyšet. Někteří z nich odešli a někteří si stěžovali. Řekli: "Použij svou schopnost rozlišení, když posloucháš tento channeling, protože v tomhle se Kryon mýlí." Použiji frázi a budu ji používat stále dokola. Pokud jste jedním z těch, kteří tráví veškerý svůj čas zkoumáním problému spojeného s konspirací, o kterém víte, že se na planetě děje, a chcete ho pomoci napravit, pak mám pro vás otázku. Pohlédněte mi do očí a odpovězte mi: jak to pomůže míru na planetě? Nepomůže. Můžete informovat, můžete lidi přimět, aby pochodovali s transparenty, můžete z toho mít opravdu dobrý pocit, ale jak to pomáhá míru na planetě, staré duše? NEPOMÁHÁ!!! Věděli jste to? Rozpoznali jste to? A tohle vám chci povědět. My vás nijak nesoudíme. Je to to nejlepší, co jste měli - ve staré energii. To nejlepší, co jste měli. Poslouchejte mě. Dokážete to odložit stranou, obrátit se do svého nitra a podívat se na sebe? Jak se na vás dívají ostatní? Chtějí být s vámi? A vy odpovíte: "Ne, nechtějí, protože mám všechny tyhle věci, o kterých chci mluvit." To ale nové Zemi nepomáhá. Opravdu ne. Planeta se musí zjemňovat a tyto konspirační teorie, o kterých mluvíte, jakkoli správné mohou být - ony se o sebe postarají samy. Když dostatek lidských bytostí v nové energii zjistí věci, o kterých se jim snažíte povědět, pak to napraví, takže se musíte vydat svou cestou. To chcete s probuzením čekat až do příštího života?Chcete pokračovat s konspiračními teoriemi a dál vířit v dramatu? To nikomu nepomůže. Opravdu ne.

Další informace je ještě výbušnější. Předal jsem vám ji před nedávnem, a když jsem ji channeloval, můj partner se zděsil. Cítil jsem to. Řekl: "Kryone, co to děláš?" Teď vám povím, co jsem to dělal. Vířil jsem vody. Chtěl jsem to vynést na světlo. Řekl jsem vám, žeEgypťané postavili pyramidy bez pomoci E.T. Byli mnohem chytřejší, než myslíte. Vy nakonec taky zjistíte, že to dokázali bez pomoci mimozemšťanů. Existuje mnoho způsobů, o kterých nevíte - chytré využití vody. Vy v sobě máte předpojatost, že žádnou vodu neměli, ale měli. Teď ne, ale tenkrát ano. Také jsem vám říkal o čarách v Nasca - jak byly vytvořeny a že to nebyly runwaye pro bohy. Začal jsem identifikovat to, čemu říkám historie poháněná zdravým rozumem. "Kryone, to se pleteš. Každý ví, že to udělali mimozemšťané. Copak Kryon neví, že tu byli mimozemšťané?" Tohle je ta legrační část, drazí. Pamatujte, co jsem vám sám říkal - jsem přeborníkem ve věcech mimozemšťanů, protože vy všichni tu sedíte s mimozemskou DNA! Ovšemže tu jsou. Jejich otisky jsou všude. To ale neznamená, že postavili pyramidy!

Proč bych to říkal? Jaký je důvod? Já jsem Kryon a mluvím s vámi o lásce Boha, proč bych tohle vůbec zmiňoval? Mému partnerovi se to nelíbilo. Teď vám povím, proč jsem to dělal. Mnoho lidí přišlo a říkalo: "Tak počkat. Tohle není pravda. Proč posloucháte Kryona, když říká věci, které nejsou pravda?" (Kryon se usmívá.) Je mnoho pracovníků světla, kteří se zabývají tématem mimozemských civilizací až do té míry, že na ničem jiném nezáleží a tráví tím celý svůj život. Víte proč? Protože jste staré duše. Protože máte ve své Akáše veškeré mimozemské znalosti. Ovšemže jste k tomu přitahováni. Je to pochopitelné. Mnozí z vás jste byli dokonce i Lemuřany a toto byl váš smysl. A teď se vás znovu zeptám: Jak to pomáhá míru na planetě?Chcete přijít na to, jak to udělali? Chcete dokázat, že to tak bylo? Tak pokračujte. Poslouchejte. Klidně v tom pokračujte, ale jak tím pomůžete lidstvu a míru na této planetě? Když tu sedíte se sadou nástrojů, se schopností použít svou Akášu k tomu, abyste skutečně spatřili otisky "bohů", proč trávíte čas tímto? Proč svoji pozornost neobrátíte na novou frekvenci? Proč se nezaměříte na to, abyste zjistili, kdo jste? Protože TO je to, kam patříte. Proto jsem to udělal. Můj partner teď říká: "Ach, to dává smysl." (Kryon se usmívá.) Říkal jsem mu, že to nakonec vysvětlím.

A třetí informace byla ještě "horší". Říkal jsem stoupencům New Age: Přestaňte být divní!Kdo chce být s vámi, když jste "vyděděnci" a chováte se legračně? Ptal jsem se - je tohle to, co chcete ukázat světu? To, že jste nevyrovnaní? DOBRÁ PRÁCE. Protože mnoho z vás přesně to dělá. Lidé se od vás odvracejí a já se vás ptám - o kterém mistrovi víte, že tohle dělal? Mistři planety byli vyrovnaní. Chtěli jste být s nimi. Chtěli jste být s nimi, uvědomujete si to? A ani tohle se vám nelíbilo. Protože "být divný", bylo vaše New Age vrozené právo! (Kryon se směje.) To je to, co děláte! Jste na to hrdí. A já vám řekl, ať s tím přestanete. Jak to pomáhá míru na Zemi? Máte tolik nástrojů! Chci, abyste se začali dostávat do rovnováhy. Chci, abyste vystoupili ze své divnosti. A to můžete. Proč neukážete lidem Boží lásku ve svém životě místo podivností, kterým věříte? Chci, abyste byli příkladem, na který se budou ostatní lidé dívat. Jak pomůžete míru na planetě, když budete divní? Ach, máte na to připravené odpovědi. "Ale Kryone, my meditujeme. Používáme soucit. Pomáháme této oblasti. Modlíme se za déšť a modlíme se za to a tamto. Děláme všechny tyto věci." To ale nepřinese mír na Zemi. Bude to jeden člověk za druhým, ve vyrovnaném stavu, který se bude hlásit o své mistrovství. Mistrovství je rovnováha a o tom chci mluvit, protože pro vás mám tři instrukce.

Teď jsme se konečně dostali k tomu, co je další krok. A to všechno je o energii, které nerozumíte. V režimu, ze kterého jste přišli a kterému říkáme režim přežití, používáte svůj mozek. Dali jsme vám mnoho channelingů o intuici - odkud se bere, jak ji poznat, jak funguje a jak nefunguje. Nyní se dostáváme k "jádru pudla". Drazí, chci, abyste pochopili intuici. Chci, abyste pochopili, že je to nový způsob komunikace. Tečka. Máte přežití a máte intuici. Lidské tělo je navrženo tak, aby se samo uzdravilo. Aby žilo stovky let, když zkombinuje dvě věci - lidský mozek a intuitivní já. A dosud prostě neodvádělo vůbec dobrou práci. To protože chybělo právě intuitivní já. Není tam. Innate, chytré tělo, musí být alespoň rovné lidskému mozku, a to zatím není. Není dokonce ani blízko. Sotva jste otevřeli dveře. Chci, abyste to začali studovat tím nejlepším způsobem - sami. Máte ji (intuici)? Co to je? Jaký je to pocit? To je první krok. Musíte nejprve chodit, než začnete běhat.

A tak první položkou, kterou vám dám, je to, abyste se naučili vnímat svou intuici. Existují způsoby, jak ji procvičovat, a já už vám je předal dříve a ještě se k tomu dostaneme. Máte ji? Odpověď zní, že ano - vy všichni ji máte. Ale je těžko uchopitelná a my vám předali channelingy právě o tom, jak těžko uchopitelná je Akáša i intuice. Je těžko uchopitelná, protože se neukazuje ve 3D.

Channeloval jsem také něco jiného, o čem vám chci povědět. V okamžiku, kdy začnete hledat, stane se něco dalšího. Předám vám metaforu. Když začnete ve 3D něco studovat a tzv. se ponoříte do knih, křivka učení - čas, který musíte věnovat memorování, zjišťování a učení se určitých věcí, abyste složili určitý test - to břemeno vždy bylo zcela na vás. Domníváte se, že to, co přichází, je přesně takové, ale není, protože teď máte pomoc. A pokud chcete vědět, o čem jsou uzly a nuly, časové kapsle a všechny tyto věci, pak vám říkám, že jsou o přípravě.Existují celé zástupy těch, kteří se připravují, aby lidskému vědomí dodali nástroje, které urychlí to, o co žádáte. Dalším příkladem je toto - jakmile otevřete dveře, abyste řekli: "Chci se dozvědět víc o intuici, chci zjistit, jaký je to pocit," natáhne se k vám těmi dveřmi ruka, která řekne: "Pojď, ukážeme ti to" Nemusíte to dělat sami. A neexistuje způsob, jakým bych to mohl dokázat.

Jsme tu - jste v oblasti, kterou jste nečekali a která není ve 3D. Vaše tělo má obrovský kvantový atribut, který jste nikdy nepoužili. Dovolte mi příklad toho, co tělo dokáže a k čemu můžete mít vztah. Říká se tomu spontánní uzdravení. Víte, co to je? Je to kvantová inteligence těla, která v lidském těle sama, bez vysvětlování, dělá něco téměř okamžitě, protože může. Něco, pro co existuje jen jedno jediné možné vysvětlení - zázrak. Začněte o tom přemýšlet jinak - co když to byla DNA? Co když jste to byli vy s vámi? Co když jste až tak mocní?

To vidíte jen jednou za čas, že? A mimochodem, obvykle je to spuštěno strachem. Zajímavé, viďte? Jste tak velkolepí, že celá jedna vaše část se otevře. Když začnete ten proces, natáhne se k vám ruka. "Ach, aha! Děkuji!" Jste na to připravení? Toto není studium ve smyslu 1,2,3. O tom jsme mluvili před 23 lety. Říká se tomu čistý záměr. A tady to přichází… přicházejí nové nástroje.

Číslo dvě - jakmile zjistíte, jaký je to pocit (intuice), dalším krokem je uchopit ji a používat. A opět existují způsoby, jak na to. Teď vám o nich nepovím, jen mluvím o tom, co může přijít - způsobem, který nečekáte. Můžete procvičovat intuitivní myšlenky. Existují způsoby, jak je rozpoznat a používat, prověřovat a zjišťovat, jestli jsou správné nebo ne. Povím vám něco, co jsme nikdy neřekli - intuitivní já je ještě složitější a větší než lidský mozek. Víte proč? Protože má víc částí. Úplně každá molekula DNA je připravená pracovat v tandemu, aby to vytvořila. Máte stovky bilionů těchto částí. Je to větší než lidské synapse.Představte si inteligentní tělo, které není centralizované - to je lidská Merkaba. To je to, co rozvíjíte. Postupně zastíní váš mozek. Mozek je dobrý v tom, co dělá a bude v tom pokračovat, dokonce ještě lépe, protože se začne propojovat s intuitivní částí. A šišinka?"Ach, ta se tam jen krčí, velmi malý orgán, který si tam jen tak sedí, dělá svou práci - vytváří melatonin a serotonin," to je všechno, co si o ní myslíte. Ale ona je kvantová. Je větší, než myslíte. Je to portál. Je a musí být součástí lidského mozku. Přemýšlejte chvíli spolu se mnou. Vidíte, že zde existuje spoluplynutí, spolupráce, partnerství či jakkoli to chcete nazvat, těchto částí - nejsou oddělené a zůstanou spolu. Lidská bytost, která se začíná probouzet do své vlastní kvantové energie a používá intuici způsoby, o kterých budeme později hovořit, začne zlepšovat celou lidskou bytost - nebude oddělovat mozek a intuici, ale spojí je dohromady. To bylo číslo dvě.

A číslo tři? Chci,abyste začali počítat se synchronicitou. Synchronicita, to jsou nevysvětlitelné věci, které se dějí v pravou chvíli, mimo možnost jakékoli nahodilosti. Je v nich souvislost. Představte si souvislost "náhod" (Kryon se směje). To je oxymóron, že? Souvislost náhod. "Náhodou" se s někým setkáte. "Náhodou" jste na správném místě ve správnou dobu. "Náhodou" najdete toto a tamto. "Náhodou" objevíte lék na nevyléčitelnou nemoc. "Náhodou" potkáte lásku svého života. "Náhodou" se ocitnete v situaci, které nemůžete uvěřit… Vždycky jsme tam - přímo před vámi. To je Duch, který s vámi spolupracuje. A čím budete intuitivnější, tím více synchronicit se vám bude dít. Toto je skutečná lekce dnešního dne.

"Kryone, je skutečně možné počítat se synchronicitou? Je možné počítat s ´podivnou náhodou´?" A odpověď zní: ó ano. Ó ano. A víte, co pak se stane? Poměrně brzy budete kráčet svou cestou a lidé se na vás budou dívat a budou říkat: "Netuším, jak to děláš, ale vadilo by ti, kdybych šel s tebou? Máš vážně štěstí!" A v průběhu cesty se mohou naučit to, co víte vy. A vy je jen vezmete za ruku. Nemusíte jim dávat Kryonovu knihu. Prostě je jen milujete. Neříkáte jim o konspiračních záležitostech. Neříkáte jim, že mimozemšťani postavili toto nebo tamto a že se všichni mýlí… Řekněte jim to, pokud vážně musíte, ale dívejte se na ně a milujte je. Možná je to až příliš těžké. Možná je to příliš těžké - pro ty, kteří se chtějí točit v dramatu a konspiracích.Je pro ně příliš těžké se dívat na lidi a milovat je. To nejtěžší, co kdy uděláte. Někteří z vás v místnosti jsou na to vybavení a připravení a potřebují to nyní slyšet - toto je rovnováha (když se díváte na lidi a milujete je). To zachrání tuto planetu.

Lidská povaha se přesune k intuitivní části. Získáte vedení, jaké nikdo nebude chápat. Budete kráčet takovou cestou, že vám každý bude říkat: "Ty máš vážně štěstí. Počítáš s věcmi, které jsou náhodné." Tak to bude připadat těm, kteří na vás budou hledět ve 3D. Ale není to vůbec žádná náhoda. Jste ve spojení a používáte intuici k tomu, abyste byli na správném místě ve správnou dobu. To je synchronicita. A ta pak vede ke spolutvoření.

Vidíte teď, jak tento obrázek mění lidskou povahu? Čím víc lidí se to naučí a bude to používat, tím rychleji budete mít spoluplynutí vědomí, které se skutečně začne posouvat způsobem, který uvidíte dokonce i ve vašich zprávách. Vyhlížejte to. Tehdy poznáte, že jste skutečně něčeho dosáhli. Vyhlížejte kanál dobrých zpráv a poznáte, že jste něčeho dosáhli. Lidé se na něj budou dívat, jen aby zjistili, jaké skvělé věci se dějí. Sledujte korporace, jak se vzájemně předhánějí v integritě a transparentnosti. Bude to závod! (Kryon se směje.) A vy si pomyslíte, že musíte být na nějaké jiné planetě! Vyhlížejte to v politice. Tyto věci už jsme vám také říkali a vy odpovídáte: "Ne, to je přehnané. V tomhle se mýlíš." Vážně? Pokud budete žít dostatečně dlouho, pak to všechno uvidíte. To je potenciál, který jsme vám dali.

Začněte pomalu, drazí. Chci, abyste nejprve rozpoznali intuici. Jaký je to pocit? Pak ji začněte používat. Přimějte ji fungovat. A to pak povede k synchronicitě. Právě jsem vám dal práci na celý život. Ale musíte začít teď.

A zde jsou slova na závěr: cokoli se naučíte v tomto životě, s tím se probudíte v tom příštím, protože vaše DNA bude příště fungovat MNOHEM lépe. Co se naučíte dnes, to si s sebou ponesete i zítra. To vám garantujeme. Je to součást nového člověka na této planetě a je to začátek míru na Zemi.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Gratuluji vám.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 - 9:22 min (úvod) + 36:42 min The Next Step 2014
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryon - Vroucně milovat sám sebe

30. listopadu 2016 v 9:21 | Samaya |  KRYON - poselství

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2016
Milí přátelé,
podzimní semináře, které pořádám, mi jasně naznačují, jak je důležité, abychom milovali sami sebe a přijímali se takoví, jací jsme. O víkendovém semináři v Mnichově mluvil Rafael o léčení a jeho různých fasetách a zdůraznil jeden důležitý bod: "Přijímejte sami sebe takové, jací jste. Léčení může nastat jen tehdy, když přijímáte "teď", pak může dojít k uzdravení". Znamená to tedy přijmout i nemoc, mentální nebo emocionální otisky a nebojovat proti nim, ale akceptovat je, že existují, věnovat jim respekt a lásku. I různým bolístkám a urputně se držícím mentálním životním nastavením. Teprve až je dokážete přijmout s láskou a vyrovnat se s nimi, pak může začít léčení. Zkuste se nad tím zamyslet, jak nám doporučují naši duchovní přátelé. Stejně tak je třeba přijmout i symptomy závažných onemocnění jako je rakovina, aby se dalo nahlédnout, proč vznikla a co chce člověku sdělit.Podle Rafaela je to první krok k uzdravení. S touto moudrostí hluboce rezonuji. Přeji vám hodně radosti při čtení následujícího Kryonova poselství.

Srdečně

Barbara Bessen


Buďte co nejsrdečněji pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Můj pozdrav zní poněkud staromódně, že? Jsem jedním z těch, kdo tu už hodně dlouho pobývají, starají se o Zemi a její obyvatele a poskytují jim sílu, lásku a doprovod. Mám mnoho jmen, jimiž jsem oslovován, identifikován a zařazován. Jméno Kryon jsem přijal po Harmonické konvergenci, protože bylo vhodné pro tuto dobu. Ladilo vibračně, výrazem i kvalitou. Toto jméno pořád platí, na svých vibracích nic neztratilo. Ve fyzické realitě však poněkud utrpělo kvůli zařazování a hodnocení několika lidí. Objevili se i tací, kteří se pokoušeli mé jméno poškodit, popisovali jej jako podvodné, falešné. Inu, to se tak někdy se jmény stává. Pokud se někdo objevuje před lidmi už třicet let se stále stejným pozdravem, někteří lidé to vnímají jako pocit propojenosti, zatímco v jiných to vzbuzuje pocit nudy a potřeby něčeho nového. Je to, jak to je. Síla, kterou s sebou přináším, nijak neoslabila. Jsem takový, jaký jsem. Jsem ten, který jsem, a zůstanu tu, dokud se Zemi nepodaří vzestup, cesta do zářivějších úrovní. Ať už budu mít jakékoli jméno …

Kdo to teď čte, může se na chvíli pohodlně opřít, uvolnit se a užívat si to, co předávám. Co předávám? Lásku, přirozeně. Lásku, božskou tvořivou energii, která vše obsahuje, která dává k dispozici "polévku" pro tvoření a zhmotňování. Energii všeho, co je. Pojďme si teď o tom trochu popovídat.

V tomto čase velké transformace jde vždy o spojení s božským. Rozhlédni se kolem sebe. Co se to děje se Zemí? Stále ještě vězí ve velké transformaci. Někteří z vás se domnívají, že tohle nemůže nikdy skončit. To je správné, protože dokud budete na cestě domů, půjde stále o propouštění, o růst. Přičemž růst je zároveň transformací a integrací. Jde o propouštění vlastních zkušeností i zkušeností Země. Nejde o to je vymazat, zničit, musí zůstat, aby je Vyšší já integrovalo jako trofeje. Někteří z vás vnímají, jak ještě víc zesiluje "zlatá vlna", synchronizační paprsek z centra galaxie. Působí ještě intenzivněji v obou směrech duality. Bere sebou to staré, respektive odnáší to nahoru a dává tím božské energii možnost pozvednout život lidí do kvality srdce.

Hodně se mluví o uzdravování, léčení. Když se pohroužíš do hloubi svého nitra, víš, želéčení se děje jen skrz tebe samého. Jiní tě mohou trochu popostrčit, respektive podat ti ruku. Ale léčitelem svého bytí jsi ty sám. Co se děje, když začneš s procesem léčení, sebeuzdravování? Začneš brát sebe sama takového, jaký jsi. Říká se tomu také sebeláska. Láska, jakou mám na mysli, nijak nehodnotí, neposuzuje a nesoudí. Nevychází z toho, že je potřeba něco udělat, aby sis lásku zasloužil. Už jsi hoden lásky. Zasloužíš si milovat sám sebe a být milován. Není na tobě nic špatného. Jen jsi podnikal a právě podnikáš cestu v dualitě. V této dualitě to může být občas hodně divoké, valí se na tebe, pošlapává, pere se, líbá, hladí a miluje. Často se to děje rychle za sebou nebo zároveň. Člověk pak tyto zkušenosti zakládá do šuplíku hodnocení. To je látka, kterou dualita nabízí jako lekce. Dělalo ti radost si takto hrát? Musíš se tomu smát? Pak je to dobře. Smích ti pomůže vyrovnat se se svými zkušenostmi tak, abys s nimi už nerezonoval, aby se tě nedotýkaly. Směj se svým starostem a směj se sám sobě. Směj se a bude se ti dařit dobře. Máš nějaké problémy? Jaké? Nemáš peníze, jsi nemocný nebo máš pocit, že nejsi milován? Vidím to. Ale co kdybys zkusil vzít sám sebe do náruče a uklidnit se tím, že na všechno existuje řešení. A že tyto pozemské záležitosti souvisejí jen s tvým životem tady na Zemi. Je to energie příčiny a následku, nic víc a nic míň. Jsi multidimenzionální, tvé skutečné bytí to nemůže nijak ovlivnit, poškodit ani otrávit.

Tvé skutečné bytí, tvé vyšší já je jen pozorovatelem, nehodnotí a nesoudí. ON, ONA, ONO jen přihlíží, jak jeho fragmenty tady na Zemi žijí a těší se z jejich zkušeností. To je život tady na Zemi a je podobný i životům na jiných troj- a čtyřdimenzionálním planetách.

Bylo by krásné, kdybys na sebe pohlížel jako na takového, kým skutečně jsi: vysokou božskou tvůrčí bytost, která získává pozemské zkušenosti. Jsi duch v lidském těle. Hm, jak to na tebe působí?

Polož si na chvíli ruku na srdce a vnímej spojení se sebou samotným. Položím na tvou ruku ještě i tu svou. Předávám ti cíleně božskou energii jako paprsek lásky do tvého bytí. Setrvej tak chvíli. Vnímej, jak všechny tvé myšlenky ustupují do ústraní, už tě nerozrušují. Jsi celý ponořen v poli lásky. Skrz tuto lásku se projasňuje tvá tělesná soustava, staré zakořeněné postoje a názory ztrácejí rezonanci. Tím ti chci sdělit, že právě teď v tomto okamžiku dochází k léčení. Co se léčí? Všechno to, co bys v tomto okamžiku - ať vědomě nebo nevědomě - chtěl propustit a transformovat. Říkáme tomu také "projasnění". Tvá vnitřní moudrost ví, co se za tím skrývá. Sebeláska je přijetí vlastního bytí takového, jaké teď je. Se všemi těmi věcmi a chybami, jak tomu říkáš, které jsi prožil ve svém životě jako zkušenosti. To vše není nic špatného. Prostě to jen je. Zasloužíš si lásku takový, jaký právě teď jsi, se vším všudy a se všemi zážitky, na které se nechceš dívat, se všemi symptomy nemocí nebo životními zkušenostmi. Dokážeš to přijmout? Pak je to skvělé. Božská láska v tobě přebývá a rozšiřuje se stále víc. Dokážeš to vnímat? Dopřej si častěji možnost pobývat v této kvalitě. Třeba tak, že si toto poselství budeš opakovaně číst. Vlastně nás z druhé strany závoje nepotřebuješ, protože jsi sám sobě léčitelem a andělem ochráncem. Ale čas od času je dobré mít po boku přítele, který ti položí na srdce ochrannou a láskyplnou ruku.

Milovat sám sebe znamená přijímat se bez podmínek. Pak bude život snazší a vír života pomalejší, lehčí a nebude tě už tak snadno ovládat, strhovat. Nastal čas užívat si vlastní život ve svobodě, s radostí a široce otevřeným srdcem. A často je pak také plný zázraků. Nebo jsou to "jen" synchronicity, které se dějí proto, že miluješ sám sebe?

Chtěl bych ještě doplnit pro všechny, kteří by rádi změnili svět svým rozumem: Do svého života si přivoláváš vždy to, čemu věnuješ svou pozornost. Napadlo tě už, že určité zkušenosti se už ve tvém životě nevyskytují, že už se tě nedotýkají? A napadlo tě, že určité věci se ve tvém životě dějí pořád znovu a znovu? V čem to může tkvít? Máš ve svém repertoáru zkušeností něco, co ještě není vyřešené. Co můžeš udělat? Milovat sám sebe, umožnit svému vyššímu já, aby tě projasnilo.

Mnozí z vás se zaobírají vším, co se děje na Zemi. Jak vnímáš zapojování do pole dění, událostí? Jako napínavé, vzrušující? Může to ale být i pobuřující, vyvolávající vztek, zlost a špatnou náladu, že? Co se s tebou děje, když například pozoruješ volby v Americe? Dokážeš se jim zasmát, protože působí jako fraška? To je určitě ta nejlepší reakce. Neboť výsledek nebude takový, jaký se jeví. Dojde k odhalení, odkrytí mnoha věcí bez ohledu na to, kdo volby vyhraje. To je důvod, proč je to takové, jaké to je. Jde tedy také o to - stejně jako všude na Zemi - o propouštění a transformování. Jak to bude dál pokračovat v Sýrii? Podobně, jde o to rozpoznat, kdo co skutečně chce. O co tam vlastně jde? To je v současné době zřejmé jen těm, kteří se rádi zaobírají teoriemi spiknutí. Samozřejmě jde o jiné věci, které jsou chtěné, zamýšlené. A ne vždy je dobrodincem ten, který se za něj vydává. V tomto okamžiku nikdo dost dobře neví, kdo hraje jakou roli. Často sami strůjci mění frontu. A pochopitelně jsou do toho zapleteny všechny země a vlády na všech místech, i když navenek není zřejmé, kdo je jak s kým spojen a jaké tanečky kolem moci provádí.

Ještě bych měl zmínit, že jsi právě v tuto dobu přišel na Zem proto, abys dál projevoval, posiloval, propojoval zlatou vlnu, božskou energii. A pak má smysl ptát se sám sebe, co je teď tvým úkolem. V každém případě je to úkol transformovat sám sebe a stále víc pobývat v poli lásky. Z toho pak vyplyne, co je důležité dělat, abys podpořil transformaci tady na Zemi. Strach nebo dokonce pocity nenávisti či rezignace ničemu nepomohou. Možná právě teď neexistuje pro různé vnější problémy žádné originální řešení. Ale buď si jistý, že řešení se objeví, až nastane vhodný čas. Možná právě odněkud, odkud by to nikdo nečekal. Co umožňuje tyto zdánlivé zázraky? Láska.

Já jsem přítelem lidstva. S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v listopadu 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu


Kryon - Radost Ducha

30. listopadu 2016 v 9:17 | Samaya |  KRYON - poselství

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Jacksonville, Florida , 28. února 2016

Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Už tolikrát jsem to řekl; já vím, kdo jste. Pro mnohé z vás je těžké tomu uvěřit. Jedna z prvních otázek, kterou člověk položí, když vstoupím, je: "Kdo jsi?" Jako by se jménem vždy musela být spojena nějaká jednotlivá entita.A je to proto, že vidíte mluvit jednoho člověka. Ale to není energie, která je zde v tomto okamžiku. Hlas, který slyšíte, pochází od mého partnera - skrze jeho intelekt, jeho kulturu, skrze jeho vědomí. A mluvili jsme o třetím jazyku - třetím jazyku, který aktivuje multidimenzionální doprovod, který vás v této místnosti obklopuje. A ten doprovod nevstupuje se mnou - už dříve jsem řekl, že přichází s vámi. Kousky a části toho, čemu říkáme božská část duše, a o čem jsme už mluvili i dnes, jsou v této místnosti díky vám. Lidská bytost je mnohem mocnější než myslíte. Když cítíte radost, když cítíte euforii, když cítíte, že se učíte, pak si uvědomujete své části, které jsou kolem vás nyní aktivovány a aktivní. A nejste sami, setkáváte se s ostatními, kteří cítí totéž a to pak vytváří doprovod.

A když vstoupím a hovořím, tak doprovod, kterým jste VY, pak mluví s VÁMI. A není to omezeno jen na vás na těchto židlích. To je krása multidimenzionální galaxie, univerza. Je to krása fyziky, které ještě ani nemůžete rozumět. Ti, kteří to poslouchají a nejsou tady, tak tady jsou! Jen poslouchají v jiném časovém rámci; pro nás není žádný jiný časový rámec, všechno se děje najednou, teď. To vám nelze zcela vysvětlit. Ale jsou částí vašeho doprovodu, i když poslouchají později. Jsou spojeni s tím, co teď cítíte vy. Je to tak krásný systém.
Tolik desetiletí, tolik století, cítili duchovní vůdci tyto věci kolem sebe. Láska Boha je taková. Někdy je to tak matoucí a přitom tak nádherné, že můžete jen tak sedět, s náručí dokořán a víte, že jste milováni. Někteří lidé si to tak silně spojují se Zemí, že to dělají jen na pláži nebo na horách - a když to udělají, tak cítí, že celá příroda je s nimi. Dévy v lese, slyší je zpívat; vědí, že obloha je na ně naladěná. A nic z toho ve skutečnosti není takové. Je to prostě tak, že Bůh je všude a ve všem; a to jste i vy.

Chci, abyste odsud odcházeli s myšlenkou, že máte tajemství, že jste propojeni se vším, a že to všechno má možná postoj a vědomí, které na určité úrovni ví, že jste tady. Můžete přijít na místo, které je úplně prázdné, bez lidí, a živly vědí, že jste tam. Můžete slyšet zpěv, který si váží vašeho světla, jak kráčíte. Můžete být sami na pěšině v lese, nebo jít travou, a Merkaba kolem vás, ta spirituální bublina, kterou nosíte s sebou a jež je božská, je tak spřízněná se Stvořitelem, že dokonce i hmyz vás poznává. Věci jsou jiné, protože jste tam. A pokud jste to v minulosti neviděli, pak si pravděpodobně myslíte, že jsem si to vymyslel. Ale máte přece tolik svatých knih napsaných Mistry, kteří měnili živly, kudy chodili. A nebyli o mnoho víc božští než vy. Možná měli jiný smysl (života, jiný účel), jejich DNA možná fungovala na vyšší úrovni, ale jejich zprávou byl příklad - říkali vám: "Můžete být jako já." To bylo jejich poselství. Napříč celou historií až po dnešek, byli a jsou na této planetě mistři, kteří dělají takovéto věci.Ztělesňují příklad vítězství vědomí nad fyzikou. Ale více než to. Jste tak napojeni na všechno kolem vás, že jste jedno se vším. A podle toho, jak s tím naložíte, jak s tím budete pracovat, se ukáže, s jakým zápalem tomu věříte. Dotkli jsme se tolika věcí…

Nechci, abyste odsud odešli a mysleli si, že je to velká záhada, kterou musíte vyřešit. Zde je odpověď téměř na všechno, co by vás mohlo zajímat:
Na druhé straně závoje není žádná temnota ani nepochopení. Protože nemůžete proniknout za závoj, věříte, že na druhé straně je tajemství. Chci vás ubezpečit, že na druhé straně je láska, laskavost a úplně vědění o tom, kdo jste. Část vaší duše je tam. Snažím se vám říct, že bez ohledu na to, co se snažíte vyřešit, co se snažíte dělat, nebo čemu se snažíte porozumět, i když je toho dnes pro vás k pochopení příliš mnoho, na druhé straně závoje je úplné a kompletní porozumění tomu, kdo jste a co se snažíte dělat. Když natáhnete ruku, možná nebudete rozumět tomu, co držíte v ruce, ale Duch to ví. Ta vaše část, jež je větší než vy a kterou nazýváte svým vyšším já, vás zná lépe než vy sami. Protože na druhé straně závoje je plné pochopení multidimenzionální reality. Ale je to před vámi skryté. Snažím se vám říct, že vaše část vás zná! Na druhé straně závoje je světlo Stvořitele. Máte tam přítele. Není to žádná záhada. Jen se uvolněte a přijměte to. Tolik lidských bytostí se snaží natáhnout ruku k Bohu, a myslí si, že Bůh je ta obrovská úroveň inteligence a že není osobní. Ale je. A ta osobní část spočívá v tom, že vy jste součástí této obrovské inteligence. Jste nedílnou součástí! A to je ta zpráva. Opravdu.

Jak s tím můžete naložit prakticky? Drazí, máte jen určité způsoby lineární komunikace. Můžete dělat jen některé věci, které vám dávají smysl. Můžeme mluvit celý den o mnoha vašich částech, o vaší duši a o závoji. A samotný závoj je záhadný - kde je, jak to je… A tak vám říkáme, že je jedna věc, jedna společná věc, která s vámi přechází skrze závoj. Ta jedna věc má několik částí a je to pochopitelně láska. Soucit je její součástí a soucit doplňuje radost. Kde je radost, musí být smích. A tak jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat, abyste pronikli skrze závoj, prolomili ledy, přišli na to, co je co, a jak to funguje, je posadit se a radovat se. Zhluboka se nadechněte, usmějte se a vězte, že jste milováni a že "tam nahoře" je ruka, která je k vám napřažená. V metaforách, možná ve vaší mysli - vnímejte to jako svou část, která se k vám natáhne a potřese si s vámi rukou. A zatímco to děláte, usmíváte se. Nic nepotřebujete, neprosíte, netrpíte. "Bože pomoz mi" vyslovené ve strachu - to je bublina, od které se nemůžete oprostit - uvědomujete si to? Závoj se ještě zesiluje, když máte strach. Ale když budete mít takovou moudrost ve všem, co se děje ve vašem životě, abyste se posadili, usmáli se a cítili radost, a útěchu, že Bůh ví, kdo jste, a že není žádná náhoda ani to, že tady sedíte - pak si uvědomíte: "Je v tom systém, a já jsem jeho součástí, jsem to já. Sice mu nerozumím, ale všechno na druhé straně závoje je laskavé a ví, co se děje." A jakmile se metaforicky dotknete závoje, můžete se nahlas rozesmát. Nahlas se smát. (Dojatý smích.) Radostí, že existují odpovědi a řešení, něco většího, než si umíte představit, a ten závoj se náhle stane tenounkým, protože máte soucit, pochopení, radost a moudrost, abyste se smáli.

Největší duchovní vůdci této planety, ti největší, jsou známí tím, že se hodně smáli. Připomeňte si - bez ohledu na to, jak nakonec trpěli, jejich učení bylo radostné. A tak se zpráva stává ještě komplexnější - nyní vás žádáme o moudrost. Moudrost, abyste upustili od starého vědomí a žádání o pomoc. Můžete Ducha požádat: "Drahý duchu, řekni mi, co potřebuji vědět," a celou dobu se smějte! Víte, že nevíte nic (smích) - ale že dostanete přesně to, co potřebujete! Docela dobré, ne? Co když Duch naděluje až ve chvíli, kdy to potřebujete? Spokojíte se s tím? Nebo vám lineární myšlení říká: "Musím si udělat zásobu, abych byl šťastný?!" Definice hojnosti je, že o vaše potřeby je postaráno v každém okamžiku, kdy to potřebujete. Nepotřebujete vědět, co bude zítra a jestli pro vás zítra bude něco přichystáno. Ano, bude. Už dříve jsme vám o tom předali metaforu. Historii. Izraelité v poušti byli nasyceni každé ráno - celých čtyřicet let. A to je zajímavá metafora, že?

I generace, které následovaly, byly nakrmeny každé ráno, a přesto měli Izraelité během dne strach, jestli budou mít příští ráno co jíst. Je to tak lidské, že? Když vás požádám, abyste to pustili, kolik lásky potřebujete, abyste si uvědomili, že to je vždy tady? Kolik odpovědí a synchronicit musíte mít, abyste uznali, že existuje systém? Je načase, aby se lidstvo, a zejména staré duše a pracovníci světla, přestali obávat budoucnosti. Pochopte, že tento systém je navždy. Dlouho poté, co odejdete a zase se vrátíte, ten systém bude na svém místě a vy ho budete používat. Čím starší budete - akášicky - tím lépe mu budete rozumět.

Něco vám povím. Ta energie je na svém místě, a bude na svém místě, až se vrátíte v příštím životě. Až se v příštím životě vrátíte - a vy všichni, jak jste tady, se vrátíte - nezmeškáte to, strávili jste příliš mnoho času čekáním na toto. Budete stát ve frontě, abyste se mohli vrátit. A až se vrátíte, už se nebudete muset znovu učit to, co jste se naučili v tomto životě. Protože akášické probouzení bude kompletní. Nebudete vědět, kým jste byli nebo co jste dělali, ale budete mít moudrost, abyste neopakovali stejné chyby. Je to krásné. A součástí té moudrosti je, že budete vědět, jak ten systém funguje, jak využívat synchronicity - mnohem lépe, než to dokážete teď - a během toho se radovat. Váš příští život bude lepší než tento, protože si budete libovat v moudrosti na této planetě, kterou jste pomáhali vytvořit, budete si jí užívat a už bylo načase, abyste si "udělali dovolenou"! Už bylo načase.

Tak to ucítíte, protože věci budou jednodušší. Právě teď je to těžké, protože si s sebou nesete svou předpojatost minulost. Ve staré energii je to všechno, co jste zažili, co víte a podle toho všechno posuzujete. Ale až se vrátíte, vy staří, budete posuzovat všechno podle energie, kterou rozpoznáte, a se kterou budete v souladu. Uvidíte to jako velkou příležitost ke změně planety. Nebudete se moci dočkat, abyste vyšli z matčina lůna a dali se do toho. Vaši rodiče se vám podívají do očí a řeknou: "Svatá dobroto, kdo to je?" (Kryon se směje.) Tak jiní budete.Samotné vzezření kojenců se začne měnit. Zrozeni do nové energie, staré duše nebudou mít atributy dřívějších kojenců. Všechno se začíná proměňovat, měnit a být součástí nové energie na planetě. Všechno. Říkám vám to, abyste to věděli, že nejen v tomto životě máte věci, na které se můžete těšit. Ten systém je obrovský. Jste věční a budete pokračovat v tom, co jste nyní začali.

Pro člověka je těžké uvažovat za hranicemi tohoto života. Jistě, je to součástí plánu, tak to má být. Ale můžu vám říct, že jsem s vámi byl už předtím. Kryon je jméno skupiny, která právě stojí před vámi, aby vám pomohla předat informace o tomto novém posunu. A před tímto posunem byly jiné informace předávané v jiných časech. Byl jsem tam. Samotnému tomuto procesu přidělujete andělská jména a andělé s vámi hovoří. Že by s vámi mluvila skupina? To se vám nelíbí. Musí to mít jméno. Pohlédněte zpět do historie a uvidíte, že když s vámi Duch hovoří, musí podle vás mít kůži, křídla a svatozář. (Kryon se směje.) Musí vypadat jako vy, jednat jako vyto proto, abyste mu vůbec rozuměli. To se však mění.

Někteří z vás chápou, že Duch je ve skutečnosti vaší součástí, mluví s vámi, je to přítel, není od vás oddělen. Není to Bůh na nebesích. Jste to vy na nebesích. Část Tvořivého Zdroje. Součást systému. Přichází pokročilá Země. Podle vás se věci odehrávají pomalu. V publiku jsou někteří starší lidé, kteří se ohlížejí zpátky. Ohlížíte se zpět a zdá se vám to jako včera. Život rychle ubíhá. Díváte se na svůj chronologický věk a nemůžete tomu uvěřit. Tolik věcí se stalo teprve včera… a vy si pamatujete tohle a tamto. Je to jen náznak toho, jaké to je na druhé straně - my takhle vidíme celé lidstvo (pozn. překl.: vidí celou lidskou historii jako by to bylo teprve včera).

Včera jste přišli a dnes už absolvujete. Je to krásné. Jste věční. Nestárnete, zlepšujete se. Tak vás vidíme, protože jsme vaší součástí. Nejsme od vás odděleni. Mluvím s vámi jako Kryon, jako součást duchovní skupiny, kterou jste vy. Nikdy jsem nebyl člověkem, ale na tom nezáleží. Neboť část vaší duše pochází z Boha, a tak já jsem vaší součástí a vy jste zase mou součástí. Nezní to dobře? Necítíte se tak příjemněji? Mnoho z vás teď začíná chápat, že tato poselství jsou hluboce krásná a povzbudivá díky tomu, že ten systém existuje a funguje.

Chci, abyste odsud odcházeli změněni. Abyste se cítili trochu jistější v tom, kdo jste a proč jste tady. Abyste věděli, že řešení, která možná neznáte, přicházejí. A ona opravdu přicházejí - pokud se smějete. Pokud se radujete. Pokud vyženete strach ze svého života a řeknete mu: "Nepatříš sem. Už ne. Odejdi z mého života."

Lidé, vystupujete ze staré energie a to je nelehká doba. Příště, až tu budete, si už nebudete pamatovat starou energii, pouze tu novou, ve které budete. To změní všechno. Už teď se rodí děti s novými atributy. Jedna z věcí okolo těchto dětí, která je tak nepochopena, je, že nemají atributy staré energie. Všechno, co znají, je to, co JE možné, ne to, co NENÍ možné. A díky tomu vypadají jako potížisti, protože nezapadají do staré energie, ve které jste žili vy.

Toto je čas posunu. A toto je jeho součást. Nebude to trvat věčně. Přijde čas, kdy všechny generace budou nové. Věci budou jiné. Země bude jiná. Věci, které budete dělat, budou jiné. A vy budete tady jako jedni z nich. Je to krásné.

Duch ví, kdo jste. Ruka laskavosti na druhé straně závoje ví, kdo jste. Připraveni se s vámi smát. Radujte se s nimi. Nedělejte si starosti. Všechno příliš řešíte rozumem. "Jak to udělám? Co se stane? Kolik je tam částí? Když udělám tohle, co se stane?" (Smích). Je to docela vtipné. Jak lineární!

Tvoříte krásu z boží lásky. Uvolněte se. Smějte se. Radujte se. Nesnažte se na to přijít.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 - Completing the Circle , 24:38 min.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi, je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE.

Kryon - Duchovní zdravý rozum

11. listopadu 2016 v 12:35 | Samaya


Tento živý channeling Kryona byl přijat v Ottawě, Kanada, 16. dubna 2016

Úvodní mini poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mnozí poslouchají a čtou tyto channelingy. Poslouchají je (nebo čtou), aby přijali slova moudrosti, naslouchali těmto energiím. Mnozí jsou si také vědomi, že je zde daleko víc, než byste čekali. Každý z těchto channelingů probíhá v přímém přenosu před skupinou pracovníků světla, kteří přichází se záměrem usednout na židli. Mohu dnes mluvit o světě, což také často dělám a mohu vám povídat o energii země, ve které se teď zrovna nacházíte, a to také dělám často. Ale to, co se dnes doopravdy děje, je to, že proměňování této planety se neděje v makrokosmu, ale v mikrokosmu vašich životů. Každý z vás, kdo tady teď sedíte nebo toto čtete, každý z vás má v uvnitř sebe kousek Stvořitele. To vytváří nádherné kvantové pole okolo vás, které cítí další lidské bytosti, ale i ta bytost, které říkáte Gaia. Jste mikrokosmem jedinečné reality. Můžete si představit, že máte dokonce své vlastní planety, které se otáčejí kolem vašeho života! Máte to, o čem se domníváte, že je pouze "vaše" - své vlastní oslavy, své vlastní touhy, své vlastní nespokojenosti - a myslíte si, že jste v tom sami. A přece jsem teď tady, abych vám řekl něco úplně jiného.

Když se Stvořitel vesmíru dívá na vás a na vaši duši, nevidí planetu, vidí vás. Jaký úžasný druh reality a inteligence to může ve skutečnosti být, když je schopen ve stejnou chvíli vytvořit miliardy duší a zároveň pečovat o každou z nich? Nyní chci, abyste si tuto otázku zapamatovali, protože ji budeme znovu opakovat, až spolu budeme opět channelovat.

Je to nesmírně obrovská inteligence, která je více než inteligentní. Je to překrásný tvořivý systém, který vás zná. Pokud bych jen řekl, že se Bůh o vás stará i zajímá (angl. slovo "care" má i význam zajímat se a pečovat - pozn. překl), bylo by to velmi daleko od pravdy, protože "starat se" je slovo lidských bytostí. Je to mnohem víc než "starání se". Kdybych se zeptalmatky: "Staráš se o své dítě?" Řekla by: "Víc než to!" Řekla by, že neexistuje žádné slovo, které by vyjádřilo, co ke svému dítěti cítí. V žádném z jazyků této planety ještě nikdo neobjevil takové slovo, které by vyjádřilo TAKOVOU emoci a TAKOVÝ druh citu. Takové, které by mohlo popsat vztah mezi vámi a Stvořitelem. Tento mikrokosmos, který je nazýván vaší duší a vaším tělem, je to, co Bůh vidí. Ne ten makrokosmos, který jste si dohromady vytvořili vašimi společnými činy, ale tím kdo jste VY. Protože vy jste rodina.

Již jsme mluvili o vašich systémech, o energii této planety, vaší časové ose, o všech těchto záležitostech. Jsou to výsledky tvorby mikrokosmu vašeho vědomí, tedy toho, čím jste.Existuje zde třetí jazyk. Tento třetí jazyk, který vám ve skutečnosti nemůžeme popsat, s vámi teď hovoří. To proto, že jste zde a zrovna teď toto posloucháte (čtete). Multidimenzionálním způsobem, neboli skrze kvantové pole, jsou vám předávány další zprávy, které jsou jedinečné právě pro vás. Každá lidská bytost je v této nové energii zvána k tomu, aby otevřela nové dveře. To je metafora pro používání nového nástroje, kdy si začínáte uvědomovat tento třetí jazyk. A protože toto vytváří multidimenzionalita, tak je zapotřebí i multidimenzionální posluchač - což jste vy - aby tuto zprávu přijal.

Pokud žijete v lineárním světě, pak uslyšíte jen můj hlas. Ale pokud jste otevření těmto multidimenzionálním skutečnostem v této energii, drahé staré duše, můžete se naladit na tento multidimenzionální hlas a uvidět tu nádheru. Někteří z vás ucítí silnou emoci, která je za tím a to bude vše, čeho si budete vědomi. Někteří, co právě teď slyší tento hlas a čtou tato slova, potřebují cítit mír v každé buňce, který říká - všechno je v pořádku. Víme, kdo jste, víme, čím procházíte, držíme vás za ruku a vy jste… v pořádku.

To, co je zapotřebí, abyste procítili, je tady pro vás. Neexistuje nic jiného za tímto zvukem Hlasu, jenž se zdá příliš nádherný pro lásku Boha. Když se obklopíte svým smyslem pro praktičnost, svou racionální myslí, která říká, co je a co není možné, "tohle je krabice ve kterém sídlím, tohle je to, co udělám," můžete zanalyzovat sami sebe a to rovnou díky Boží lásce (směje se). Zde je místo pro racionální a logické myšlení. Rovnováha tkví v této trojici - mozku, šišince a vašem srdci. To vše má své místo v udržování rovnováhy. Z toho vychází životní síla, která proudí vašimi životy. Mistři této planety, všichni, nebyli vůbec pomatení! Měli bystrou mysl, logiku lidské bytosti a měli intuici Stvořitele. A díky rovnováze se tito mistři zapsali do historie jako všemi známí, milovaní a mimořádní. A lidé chtěli následovat tuto jejich rovnováhu. Toto je nová lidská bytost a to, co přichází. Avšak mnohé je už zde a to proto, abyste s tím pracovali a zvykali si. Část z toho je již toto uvědomění: Bůh se dívá na tuto Zemi a vidí jen jednotlivé duše této planety. Není zde něco jako skupina lidí, která by měla (jedno) intuitivní myšlení. Je to tak, že všechny jednotlivé lidské bytosti mají intuitivní myšlení, které je společné. (Kryon se směje)

Tohle není lineární a ani to nemusí zapadat do toho, co očekáváte. Může k vám přijít myšlenka, že jste sem přišli (nebo že jste se rozhodli toto číst), aniž bych s vámi mluvil. Aniž bych vám řekl, jaká by pro vás mohla být budoucnost, a vy odsud stejně půjdete s úsměvem, protože teď víte, že je vše v pořádku.

Mluvím k několika z vás v této místnosti a k mnohým z vás, co toto posloucháte a čtete, protože já vím, kdo jste. Přišli jste sem, abyste se dozvěděli něco mimořádného. Nakonec jsou zde i tací, kteří s tím vůbec nic nechtějí udělat (Kryon se směje). Možná ani z toho nic neslyšíte, protože zrovna spíte. A já vám k tomu něco řeknu: "Váš život je požehnaný a jste milování stejně, jako kterákoliv lidská bytost, která je zde (nebo toto čte)." Odejdete z tohoto místa, můžete i otočit oči v sloup nad tímto přesvědčením a všemu se tomu zasmát, a já to řeknu znovu - stejný počet andělů s vámi odsud vyjde a bude oslavovat, že jste zde na Zemi. Slyšeli jste? Znamenáte něco pro tuto planetu. A to není náhoda.

Drazí, toto není lineární, je to stále láska Boha. Absolutní, nádherná a dostupná všem. To je zpráva v tomto krátkém, malém poselství. Zprávy od Kryona se nikdy nezmění.

A tak to je.

Kryon


Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner teď rychle ustupujestranou, tak jak to dělává již léta. Jak jsme vám již říkali dříve, nebyl nijak zvlášť připravován na to, že bude předávat poselství, protože já jsem s ním byl pořád. Před několika lety odevzdal strach z toho, že by to mohlo být něco nevhodného nebo nesprávného a pochopil, že je to správné. A bez ohledu na to, co by na to řekli ostatní, již nemohl popřít pravdu Boží lásky.

A to, co bychom dnes rádi sdíleli, se některým z vás může zdát jako pohled zpět na vše, co zde již bylo řečeno. Avšak my jsme vám ještě nikdy nepředali poselství jako je toto. Poselství, ve kterém propojíme všechna témata, o nichž mluvíme již tak dlouho. Všechna se dotýkají jednoho základního elementu. Byl pojmenován již dříve - je jím zdravý rozum. A dokonce ho můžeme nazvat duchovním zdravým rozumem. Toto poselství se některým může zdát neuvěřitelné, vzhledem k tomu, co vám předáváme. Po léta jsem předával určité věci těm, kteří jsou milovaní, ctění a oslavovaní. Přece je zde možnost, pro mnohé z vás, uvidět něco, o čem jste ještě nikdy neuvažovali. A představou, kterou vám teď předáme, abyste mohli přijmout tuto zprávu, je dítě sedící na pláži. Toto dítě představuje lidskou bytost. Ve skutečnosti toto dítě zosobňuje přesně tu část vědomí, ve které se teď jako společnost nacházíte. A to na raném počátku rozvíjení vnitřní moudrosti a poznání, avšak se zvídavostí. Pláž představuje Gaiu, nebo její část, ve které se teď nacházíte, která je teď vaší realitou. A toto dítě, které sedí na pláži, se najednou začíná ptát…

Povedeme vás skrze několik těchto otázek a v každém jednotlivém bodě vám ukážeme vaší mylnou představu, kdy zdravý rozum nepoužíváte a to zvláště ten, který nazýváme "duchovní". Vždy máte volbu - cítit pravdu nebo následovat to, čemu jste byli naučeni. Jeden bude používat tento zdravý rozum a druhý to, čemu byl naučen. A pro miliardy lidí může být někdy těžké - překročit tyto mosty.

Dítě sedící na pláži se ptá samo sebe: "Existuje Bůh?" Dítě si neuvědomuje, že je zde vesmír, galaxie, velkolepost, božství, láska. Neuvědomuje si ten nádherný a dokonalý Zdroj Stvoření, který nepřichází od Stvořitele jinak, než jako laskavá energie, která ovlivňuje vše na úrovni atomu. Dítě si neuvědomuje píseň, kterou zpívá tento tvořivý Zdroj všemu živému a která opěvuje blaženost a nádheru Boha. Dítě sedící na pláži si neuvědomuje zázrak vytvoření planety ve správném čase na správném místě. Dítě si není vědomé zdravého rozumu, kdy se podíváte na lidstvo a ptáte se, co je intuitivní myšlení. Neví, že přes 80 procent obyvatel této planety věří v posmrtný život. A 80 procent planety také ví, že Bůh existuje - a není důležité, v jakou jeho podobu věří. Nevědí, že ve skutečnosti už samotné pokládání si otázky, je-li zde Bůh, je způsobeno tím, co je v dítěti. Část samotného Boha je v DNA tohoto dítěte - a právě to pak vede vědomí k tomu, aby si kladlo otázku: "Existuje Bůh?" Zdravý rozum na to odpoví: "Kdyby nebyl Bůh, proč by ses ptalo?" (Kryon se směje.)

Podívejte se kolem sebe, drazí, a řekněte mi, že zde není Bůh. A někteří řeknou: "Já jsem se díval a je to zlé, děsivé a strašné!" A na to vám povím: "Nepodívali jste se na tu krásu všeho, neviděli jste okolnosti, nevěděli jste o správném načasování této planety a toho, v čem se teď nacházíte, nebo toho, co se bude dít jako další." Pokud následujete pouze to, čemu jste se naučili a nepoužíváte zdravý (duchovní) rozum, zůstáváte v krabici svých vlastních přesvědčení a některé tyto krabice jsou velmi temné.

Tohle je tedy první otázka. Dítě dojde k závěru - ano, Bůh existuje. A pak dítě položí další otázku, na kterou se všichni lidé ptají: "Je možné, že existuje ještě jiná forma života?" Po staletí sedí lidé na pláži, dívají se na překrásnou čistotu písku, se kterým si hrají ve svých dlaních a nechávají ho protékat mezi svými dětskými prsty a používají svůj intelekt a logiku. Říkají: "Protože sedím pouze na této jedné pláži, nemám žádný důkaz, že by zde na planetě byli ještě jiné pláže. Proto se tedy spokojím s tím, že uvěřím tomu, že existuje pouze jedna pláž, jelikož tahle je jediná, kterou mohu vidět." A to je přesně to, co jste udělali. Protože nemůžete vidět jiný život a protože vás nikdo nenavštívil způsobem, který je očividný, viditelný, rozhodli jste se, že jiná forma života neexistuje. Díváte se na tento nekonečný vesmír a stále se sami sebe ptáte: " Je tam život?" A je to jako u toho dítěte, které sedí na pláži a říká: "Tady prostě nejsou jiné pláže, protože já je nevidím! Protože mě nenavštěvují. Neexistuje na to důkaz. Sedím na jediné pláži, co existuje." (Kryonův smích).

Chci, abyste začali používat zdravý rozum. Stvořitel všeho, ta překrásná, nádherná síla, Stvořitel nejenom lásky a života, ale všeho, co existuje; vědomí, které si vůbec zatím nedokážete představit, které proniká do molekulárních struktur atomů, ze kterých je vše stvořeno… když tato síla stvořila vesmír a vaší galaxii, opravdu si myslíte, že jediné místo, kde se nachází život, mezi těmi bilióny planet, je to vaše?

To přeci nedává smysl a není to podle zdravého rozumu, že byste byli sami! A nejste. Přijde den, kdy budete vědět, že jsem měl pravdu a nebude to tak, jak si to představujete. V této vaší galaxii jsou početné skupiny života, je ho zde tolik!! Ale je to tak ohromné, tak nekonečné.Pochopitelně to nevidíte kvůli vašemu přesvědčení. Když dítě s tímto způsobem uvažování sedí na pláži, nemůže s tímto nastavením vidět jinou pláž. Protože oceány se takto neprojevují, pláže nepovstanou, aby se ukázaly jiné pláži. Dítě bude muset cestovat obrovskou vzdálenost, aby zjistilo, že se mýlilo, protože pláže jsou všude, úplně všude! A jak jsou překrásné! Je potřeba, aby dítě použilo zdravý rozum, který říká, že Země musí být plná pláží, jelikož takto to funguje. Tímto způsobem se jednotlivé části spolu setkávají a vytvářejí pláže! A znovu se spolu setkávají, aby vytvořily život, jako je tady. Stejný proces, který stvořil život zde (na Zemi), vytváří přesně totéž kdekoliv. Nejste sami.

A pak dítě řekne: "Jestli je to tak, chtěl bych vědět, jak tyto jiné formy života vypadají!" A na to si hned dítě odpoví: "Samozřejmě, že nebudou jako my. Budou vypadat jako prapodivná pětiruká stvoření se čtyřmi nosy a dvěma páry očí, co jim budou viset nad lokty." (Kryon se směje.) Dítě má opravdu živou představu o tom, jak by měl vypadat jiný život v těch "jiných" částech vesmíru a v "jiných" částech galaxie. Nikdy nepoužilo zdravý rozum.

Dovolte mi, abych vám něco sdělil: Krása DNA je ve všem. Všude. Za čas dojde k objevu mikrobiologického života ve vašem vlastním solárním systému, a až jej začnete zkoumat, naleznete DNA. Struktura je možná odlišná, ale je to DNA. Dvojitá šroubovice je ve všem. A to kdekoliv, protože stejné principy fyziky, stvoření, laskavosti, světla a tmy, horka a zimy jsou stejné všude po celé galaxii. Pokud fyzika funguje stejně a život se rozvíjí stejným způsobem, bude se vše vyvíjet podobně kdekoliv. Nebuďte šokováni. Jednou, až bude správný čas, a vy na to budete připraveni, se setkáte s těmi, co zde zasadili vesmírná semena vašeho stvoření a kteří jsou z velké dálky. A přivítáte je s otevřenou náručí a láskou. A až se objeví, aby se s vámi setkali, budou nádherní a budou vypadat přesně jako vy! (Kryon dojatě a zároveň se smíchem.) Nebudou mít dva páry oči, co by jim visely nad lokty. Tohle vypadá jako duchovní zdravý rozum, že? Bude zde existovat rozmanitost, ale proces bude stejný! Pláže se samy sobě podobají, některé mají černý písek, některé bílý. Na některých je hrubý písek, na některých jemný. Ale ten proces, který stvořil písek z oceánu, je stejný kdekoliv na planetě a stejně tak i na jiných planetách. Očekávejte rozmanitost, ale také podobnosti. Zdravý duchovní rozum je ve všem, ale dítě se stále ptá, jako by ho nemělo. To protože dítě někdy uvažuje tak, jak je naučené. Místo aby otevřelo svou mysl tomuto zdravému rozumu.

Číslo 4: "Pokud existuje další život, jaké je načasování toho všeho?" Pravděpodobně budou mít historii jako vy a tak dítě řekne: "Asi mají podobnou historii a pravděpodobně i stejné načasování." Ale dítě vůbec neuvažovalo o věku celé existence. Dítě vůbec neví o velikosti těch, kteří přišli ještě před ním, dítě ví jen o dítěti (o sobě). A historie lidstva nejde o moc dál. Vytvoří si tedy domněnku, že pokud je život všude stejný, tak bude mít i do značné míry stejnou dobu trvání - historii a stvoření. Co vám poví zdravý rozum o galaxii, která je 4 miliardy let stará? Sdělí vám, že celý ten vývoj probíhal stejně? Nebo vám řekne, že možná, jen možná, existují planety, jejichž společenství vypadají stejně jako to vaše, ale které existují již milióny let? A pokud o tom popřemýšlíte jinak a použijete zdravý rozum, tak potenciál, který z toho vzejde, bude ohromný. Stejně tak to poukazuje na to, že jste sem dorazili teprve před chvilkou. A má to svůj důvod.

Zatímco historie samotného solárního systému a galaxie, ve které se nachází, přesahuje 4 miliardy let, lidstvo zde existuje pouze pár set tisíc let. Již jsme o tom hovořili, drazí. Jaký to má smysl? Na chvilku se na to podívejte. Pokud trvání galaxie přirovnáte k 24 hodinám, pak vy jste dorazili teprve před dvěma vteřinami. Jaké jsou možnosti? Jestliže zde existovaly civilizace mnohem, mnohem starší - jaké jsou možnosti? Protože díky jejich stáří a díky tomu, co víte o vědomí Stvořitele, a z toho, že v jejich DNA byl Bůh přítomen po milióny let - jaká je šance, že to, co se děje tady a teď, se dělo tam a tehdy, když se vytvářela Země? A pokud to tak je, dává to smysl? Dává to mnohem větší smysl, než přesvědčení, že každý dorazil během posledních dvou vteřin. A pokud je to tak, je pravděpodobné, že hráli roli v příběhu o stvoření této planety. Ve své vlastní biologii máte semena, která jsou vyspělá, vznešená, velkolepá a stará miliony let. A možná je před tímto uvědoměním tato planeta dokonce chráněná - to proto, aby mohla poskytnout svobodnou volbu zvláště během tohoto posunu. Pokud se dějí určité věci zde na této planetě, bylo to tak naplánováno, aby se vám to stalo. Dává vám to smysl, nebo to popírá zdravý rozum?

Číslo 5. Dítě se ptá: "Kdo je Bůh? Jaký je jeho postoj (přístup)? Zná mě Bůh? Je Bůh potěšen nebo ne? Mohu Boha urazit, mohu zhřešit? Co se stane, když to udělám?" A toto přitahuje mojí pozornost daleko víc, než cokoliv jiného, o čem jsem na této planetě dosud hovořil. Říkal jsem častěji než cokoliv jiného - lidské bytosti jsou tak omezeny svou představou, ve které stvořily Boha jako lidskou bytost. A již dříve jsme vám říkali o hlavních principech - pokud by existovala planeta psů, Bůh by byl pes. Jestliže by existovala planeta vačic, Bůh by byl vačice. To je vše, co znáte. Takže všechny "nedokonalosti" lidských bytostí aplikujete i na Všemohoucího. A v tom není zdravý rozum. Vůbec ne.

Stvořitel vesmíru, tak obrovský, že si to ani nedokážete představit, a zároveň tak maličký, aby se do vás mohl vejít… s takovou velkolepostí, takovou nádherou… (Kryon dojatě, že téměř nedokáže najít slova), která je mnohem, mnohem větší, než si vůbec dokážete představitA vy jste se rozhodli, že v nebi existují války, padlí andělé, trest a souzení?Je tohle opravdu duchovní zdravý rozum, nebo jste to vy, v krabici s Bohem, který je stejný jako vy? Co je to s lidstvem, že chce, aby byl Bůh tak nedokonalý a lidský? Bůh je láska a ne souzení. Není nic, co byste mohli udělat, abyste ho zklamali. Jste součást Boha. Je to tak kontroverzní kvůli tomu, co jste si pro sebe vytvořili a co nazýváte dogmatem o Bohu. Máte Boha, co straší děti, máte strašlivé vize toho, co přijde po smrti. A Stvořitel vesmíru vás i přesto tolik miluje! I když se to nemusí zdát jako zdravý rozum. Ten nejvíc zdravý rozum, jaký byste mohli mít, je už to, že teď posloucháte nebo čtete za určitým účelem, a drazí, počkejte si na vaše číslo 6!

Nejste zde jen z určitého konkrétního důvodu, ale jste součástí skládanky, protože máte duši. Duši stvořenou Centrálním Zdrojem. To, co nazýváte duše, tvoří kousky a části Tvořivého Zdroje, který je ve vás. Pokud jste tedy kouskem a částí Boha, dovolte mi, abych se vás zeptal: "Dává smysl, že byste poslali sami sebe do pekla, kde se budete 'smažit navěky'?"To děláte sami sobě. Je to kontroverzní, ale zdravý duchovní rozum ví, že Bůh je láska a ne nenávist nebo souzení. Už samotná představa, že se musíte chovat určitým způsobem nebo budete trpět navěky, je tak lidské! Tak lidské. Pochází to z nízkého vědomí. To, které chce lidské bytosti řídit a ne je osvobodit.
Číslo 6. Dítě sedí na pláži a řekne: "Mám tento život, co se stane, až zemřu? Přicházím sem na okamžik, zářím jako slunce s vědomím, které miluje Boha, a pak zemřu. Takže vše, co jsem, je tu jen na chvíli a pak se v prach obrátím. A už zde nejsem nikdy víc." Pak se dítě začne probouzet a uvidí mnoho pláží. Dítě najednou rozvíjí zdravý rozum. Začne cítit Stvořitele uvnitř sebe, dokonce začne vnímat vědomí Stvořitele v sobě. Náhle uchopí své mistrovství a dojde k velkému AHA! Řekne: "Já jsem věčný. Věděl jsem to!" A pak dítě řekne: "Já si vzpomínám! Sledoval jsem, jak se tvořila Země! Byla vytvořena pro mě, pro všechny se mnou. Viděl jsem to všechno, tu nádheru toho spojení! Přišel jsem jako lidská bytost a až zemřu, tak se jako lidská bytost vrátím zpět, protože má duše je VĚČNÁ. Já jsem věčnost. A až zemřu, znovu se vrátím. Protože je to cyklus. Je to nádherný koloběh, cyklus zdravého rozumu. Stvořitel veškeré existence nemůže vytvořit část sebe sama, která by skončila a zemřela. Smrt pro Stvořitele neexistuje! Čas běží v kruhu."
Drazí, vy jste to dítě na pláži, které používá zdravý rozum a začíná se probouzet k pravdě. Tohle, jako všechno ostatní, je součástí cyklu. Až na to, že cyklus, ve kterém se nacházíte, se začíná posouvat. A s tím k vám přichází ještě mnohem víc tohoto zdravého rozumu. Možná tomu teď nebudete věřit, ale jednou budete. Každý, kdo tu teď sedí a toto čte, vydechne naposledy a opustí své tělo, každý z vás zde. Co si o tom myslíte? Považujete to za smrt, že? Povím vám něco. Je to cyklus omlazování, jelikož nežijete moc dlouhé životy. Po svém posledním vydechnutí a po krátkém mezičase se opět probudíte. Ne tady, ale v energii, která ani není místem, a uslyšíte závan písně, jenž zní touto galaxii a představuje lásku Stvořitele. A budete vědět, že všechno, co jsem vám říkal, je pravdivé a skutečné. A skrze systém, který tu je pro vás pořád, staré duše, se poté znovu vrátíte na tuto planetu, se svým plány, které jste tu vždy měli a se svobodnou volbou, kterou jste také vždy měli, abyste se stali znovu mladými. Všechno je cyklus. Ale tentokrát, jak už jsem vám dříve sdělil, vaše mládí sebou ponese zvláštní moudrost, v nové energii si to budete pamatovat. Omyly, které jste udělali, se již nebudou opakovat, budete mít moudrost, která na této planetě nikdy nebyla viděna! Protože to je NOVÉ. A tento život také skončí, ovšem s tím, že až příště vydechnete naposledy, bude to s úsměvem, protože si budete pamatovat, že to je cyklus! Nebude zde existovat strach a těm okolo vás se po vás bude stýskat, ale budou oslavovat tu skutečnost, že smrt neexistuje! Je to moudrost, kdy můžete obklopit umírající lidskou bytost a zpívat písně, které jsou povzbuzující. Protože je to koloběh. A vy víte, jaký je vás koloběh a jaký je jejich a že je překrásný! A tohle, drazí, je duchovní zdravý rozum.

6 bodů - můžeme to takto uzavřít? Co si odnesete z tohoto setkání? Zbožné přání nebo skutečnost? Jaký je váš zdravý duchovní rozum? Je to to, čemu vás učili, nebo to, o čem intuitivně víte, že je skutečné? Pokud začne být tohle skutečné, co s tím uděláte? Drazí, na této planetě jsou právě teď nástroje, které ve vás probudí zdravý rozum. Některé budou přímo "fackou do tváře" tomu, co vás učili, ale stále víc lidí začne brát v úvahu zdravý duchovní rozum. Dává to smysl, že se ti, kteří rozumí Boží lásce, obklopují stejně smýšlejícími a bojují o to, kdo má pravdu? Odpověď je ne. To si protiřečí. Hledíte do tváře svým sousedům a stavíte si proti nim obranné zdi, poněvadž oni nemilují Boha stejným způsobem jako vy. (Kryon se směje.) Duchovní zdravý rozum zvítězí i u nich.

Nakonec, budete mít planetu plnou různých cest víry a uctívání, ale kde se všichni shodnou na tom, že existuje rozmanitost kultur a že Bůh je láska. A že není nic špatné ani nic dobré, že existuje jen svobodná volba. To je moudrost. To je zdravý rozum a to je to, co přichází.

Jak vás to teď ovlivní? To je otázka, na kterou nemůžu odpovědět, protože máte svobodnou volbu. Svobodnou volbu opustit toto místo a dokončit čtení, a smát se tomu, co jste slyšeli. Nebo svobodnou volbu opustit toto místo a dovolit, aby se váš život zásadně změnil. Některým z vás jsem jenom potvrdil to, co víte. Vítejte na Zemi, která se mění. Jste na správném místě ve správný čas, o tom není pochyb. Běžte a ukažte ostatním své světlo. Když dostanete příležitost, ukažte jim zdravý rozum. To pro dnešek stačí.


A tak to je.
Kryon
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 - mini channeling 14:40 min a "Spiritual Common Sense" 35:42 min.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzana Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy
O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a takéZDE

Další články


Kam dál